Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Gróh Gyula

radioaktivitás, reakciókinetika és a fehérjék kémiai szerkezetének vizsgálata

1886.01.16.
Esztergom
1952.02.23.
Budapest
ETE OK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1920
  1923
  ETE OK
  a kísérleti vegytan helyettes tanára
Év
Egyetem
Szak
 1. 1908
  BTE
  bölcsészdoktori oklevél
1922
1925
1936
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1920
  1922
  ETE OK Orvosi Kémiai Intézet, mb.
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1911. (6 hónap)
  Berlini Egyetem Fizikai-Kémiai Intézete (biokémia), Mezőgazdasági Főiskola Állatélettani Intézete
 2. 1914
  Karlsruhei Egyetem, fotokémiai vizsgálatok
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Királyi Magyar Természettudományi Társulat Kémiai-Ásványtani Szakosztály
 2.  
  Magyar Kémikusok Egyesülete
 3. 1918
  Szent István Akadémia
 4. 1920
  Deutsche Chemische Gesellschaft
 5. 1945
  Magyar Természettudományi Akadémia
 6. 1947
  Chemical Society (London)
az ETE bp.-i tartózkodása alatt látja el a helyettes tanári feladatokat
Folyóirat
 1. Magyar Kémikusok Lapja (1940-1948)
 2. Természettudományi Közlöny
 3. Excerpta Medica
Leírás
 1. Az acetaldehyd oxydatiójának sebességéről chlorral és ceriammoniumnitrattal. Bp., 1909.

 2. Általános kémia. Bp., 1918. [10. átd. kiad. 1955.; németül: Berlin, 1928., olaszul: Padova, 1928.]

 3. Organikus chemia. Bp., 1919. [7. átd. kiad.: Szerves kémia, 1957.]

 4. Anorganikus chemia. Bp., 1920. [5. kiad.: Szervetlen kémia, 1945.]

 5. Atomrombolás, elemátalakítás. Bp., 1935.

 6. Fizikai kémia, I–II. Bp., 1940. [Társszerz.: Erdey-Grúz T., Náray-Szabó I., Schay G.]

 7. A kémia és vívmányai, I–II. Bp., 1942. [Társszerk.: Erdey-Grúz T.]

 8. Bepillantás a kémiába. Bp., 1948. [3. kiad. 1955.]

Leírás
 1. Kotlán S.: A magyar állatorvosképzés története, 1787–1937. A M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Állatorvosi Osztálya alapításának 150-ik évfordulója alkalmából. Bp., 1941. 210.

 2. Lengyel B.: G. Gy. emlékezete. MKém, 1957/2. 56-57.

 3. Nádor K.: Száz éve született G. Gy. professzor. Magyar Állatorvosok Lapja, 1986/7. 444-447.

 4. Lengyel B.: G. Gy. Magyar Tudomány, 1986/10. 813-815.

 5. Móra L.: G. Gy. élete és munkássága. Bp., 1996.

 6. MTA I. 431-432.

 7. Fehér Gy.: Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza (1787–2007). Bp., 2007.

Rövidítésjegyzék