Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kerényi Károly

klasszika-filológia, ókortudomány, antik vallástörténet

1897.01.19.
Temesvár
1973.04.10.
Svájc
Ascona
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1934
  1940
  ETE BNYTK
  Ókortudományi Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1919
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél
 2. 1920
  BTE BTK
  latin-görög szakos középiskolai tanári oklevél
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Greifswaldi Egy.
   
 2.  
  Heidelbergi Egy.
   
 3.  
  Tübingeni Egy.
   
1926
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1934
  ETE BNYTK
  ny. rk. tanár
 2. 1936
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
1946
Év
Egyetem
 1. 1963
  Uppsalai Egy. Teológiai Kar
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1934
  1940
  ETE BNYTK Ókortudományi Intézet
  igazgató
 2. 1938
  1939
  ETE BNYTK
  dékán
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1955-1956
  Bonn
 2. 1960
  Oslo
 3. 1960
  Róma
 4. 1961
  Zürich
 5. 1964
  Genova
Kezdő év
Szervezet
 1. 1961
  Norvég Tudományos Akadémia
 2.  
  Istituto di Scoli Etruschi
Év
Kitüntetés
 1. 1931
  a görög György-rend tiszti keresztje
 2. 1948
  Baumgarten-díj
 3. 1969
  Arany Humboldt-érem
 4. 1990
  posztumusz Széchenyi-díj
HMTE BNYTK Klasszika-Filológia Intézet vezetője.
Folyóirat
 1. Egyetemes Philologiai Közlöny (1924-1934)
 2. Sziget (1935-1939)
 3. Ergaszterion (Műhelytanulmányok és bírálatok a szellemtörténeti kutatás köréből)
 4. Pannónia Könyvtár
Leírás
 1. Attika és Athén. In: Egyetemes történet. I. köt. Az ókor története. Bp., 1935.

 2. Dionysos und das Tragische in der Antigone. Frankfurt am Main, 1935.

 3. Ókortudomány. Kecskemét, 1935.

 4. Humanizmus és hellenizmus. Válasz, 1936. 604-614.

 5. Apollon. Wien, 1937.

 6. Einführung in das Wesen der Mythologie. Zürich, 1942. [Társszerz.: C. G. Jung]

 7. Töchter der Sonne. Zürich, 1944.

 8. Romandichtung und Mythologhie. Ein Briefwechsel mit Thomas Mann. Zürich, 1945.

 9. Die Mythologie der Griechen, I. Göttergeschichten. Zürich-London, 1951.

 10. Die Mythologie der Griechen, II. Heroengeschichten. Zürich, 1958.; London, 1959.

 11. Der höhere Standpunkt. Zum Humanismus des integralen Menschen. München, 1971.

 12. Werke in Einzelausgaben [Összegyűjtött műveinek sorozata]. München. Eddig megjelent: I. Humanistische Seelenforschung, 1966.; II. Auf Spuren des Mythos, 1967.; III. Tage- und Wanderbücher, 1969.; VII. Antike Religion, 1971.; VIII. Dionysos, 1976.

 13. Görög mitológia. Ford. Kerényi G., Szilágyi J. Gy. közreműködésével. Bp., 1977.

Leírás
 1. MÉL III. 384-385.

 2. RAVASZ VI. 1058-1080.

 3. Havasréti J.: K. K. és a pécsi egyetem. Jelenkor, 1997/7-8. 901-905

 4. Szilágyi J.: Egy elmaradt emlékkönyv helyett: tisztelgés K. K. előtt. Európai Utas, 1999/2. 49-52.

 5. SZEA I. 145-146.

 6. BENKE 103-105.

 7. MEMORIA 24.

 8. Somos R.: Kerényi Károly és a filozófia. VSzle, 2007/1. 183-191.

 9. Bercelly L.: Kerényi Károly – most és korában; adalékok és értékelés. VSzle, 2009/4. 163-187.

 10. Ritoók Zs.: Kerényi Károly fellépése. VSzle, 2009/4. 159-162.

 11. Havasréti J.: K. K. és "a délnek fordult" magyar világ. Magyar Lettre Internationale, 2010/tavasz 14-15.

Rövidítésjegyzék