Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Lambrecht Kálmán

etnográfia, ősföldrajz, ornitológia, a madarak paleontológiája

1889.05.01.
Pancsova
1936.01.07.
Pécs
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1934
  1936
  ETE BNYTK
  magántanár
Év
Egyetem
Szak
 1. 1913
  BTE BTK
  természetrajz-vegytan szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevél
1925
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1934
  ETE BNYTK
  c. ny. rk. tanár
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1912
  Bécs
 2.  
  Haarlen (Teyler Múzeum)
 3.  
  London (British Museum)
 4.  
  Párizs (Museum d'Histoire Naturelle)
 5.  
  Brüsszel (Museum d'Histoire Naturelle)
Kezdő év
Szervezet
 1. 1918
  Természettudományi Szövetség egyik alapító tagja
 2.  
  Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja
 3.  
  Bajor Ornithológiai és Bajor Zoológiai Társaság levelező tagja
 4.  
  Amerikai Ornithológiai Társaság levelező tagja
 5.  
  Angol Palaeontológiai Társaság levelező tagja
Év
Kitüntetés
 1.  
  Herman Ottó-emlékérem
halál
Folyóirat
 1. Természettudományi Közlöny (1919. május-július)
 2. Búvár (1935-1936)
Projekt
 1. Felállította a Madártani Intézet összehasonlító csonttani gyűjteményét.
 2. Részt vett a Budapesten lezajlott X. Nemzetközi Zoológiai Kongresszus előkészítésében
 3. Az általa felújított Miethe-Born-féle ibolyántúli sugarakkal folyó paleoosteológiai kutatási módszer
Leírás
 1. A magyar szélmalom. Bp., 1911.

 2. A magyar föld első krétakori madara. Bp., 1915.

 3. Herman Ottó. Az utolsó magyar polihisztor élete és kora. Bp., 1920.

 4. Fossilium Catalogus. Aves. Berlin, 1921.

 5. Az őslények világa. Bp., 1923.

 6. A Mount Everest ostroma. Bp., 1924.

 7. Az ősember elődei. (Az ősállatok.) Bp., 1927.

 8. Az ősvilágok élete. Bp., 1927.

 9. Handbuch der Palaeoornithologie. Berlin, 1933.

 10. Herman Ottó élete. Bp., 1934.

Leírás
 1. O. Abel: K. L. Palaeontologische Zeitschrift, 1936/1. 11-17.

 2. SZABÓ 602-634.

 3. Gebhardt A.: L. K. élete és tudományos működése. Természet és Társadalom, 1956/5. 287-289.

 4. Tasnádi-Kubacska A.: Nagy magyar természettudósok. Bp., 1958. 151-194.

 5. Allodiatoris I.: Küzdelmes életút: 80 éve született örök példaképünk, L. K. Búvár, 1969/5. 265-267.

 6. RAVASZ VI. 991.

 7. Lambrecht M.: L. K. életútja szélmalmok és ősmadarak között. Természet Világa, 1990/3. 113-118.

 8. Kálmán Gy.: 60 éve hunyt el L. K. ősmadárkutató és -szakíró. Természet, 1996/7. 258-259.

 9. Hála J.: L. K., a magyar néprajz paleontológusa. Magyar Múzeumok, 1997/1. 24.

 10. L. K. emlékezete. Természetbúvár, 2006/1. 19.

 11. Mák F.: Kóber szelek kövületei. L. K. Magyar Szó, 2018. február 10-11. 25.

 12. Hála J.: L. K. és a néprajz. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 36. (1991). Pécs, 1992. 185-204.

Rövidítésjegyzék