Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szabó Pál Zoltán

geográfia, a Mecsek fejlődéstörténete, felszínalaktana és hidrográfiai viszonyai

Karay Szabó Zoltán
1901.08.26.
Pécs
1965.07.24.
Pécs
ETE BNYTK
Kar
 1. PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1923
  1933
  ETE BNYTK
  Földrajzi Intézet
 2. 1932
  1940
  ETE BNYTK
  magántanár
 3. 1948
  1950
  PPF/PTF
  Földrajz Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1925
  ETE BNYTK
  bölcsészdoktori oklevél
 2. 1930
  ETE BNYTK
  történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevél
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1919-1921
  BTE BTK
  történelem-földrajz
1932
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1948
  1949
  PPF/PTF
  igazgató
 2. 1948
  1950
  PPF/PTF Földrajzi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1926
  Zürich
 2. 1954
  Csehszlovákia
 3. 1957
  Albánia
 4. 1957
  Ausztria
 5. 1959
  Szovjetunió
 6. 1963
  Németország
 7.  
  Olaszország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Barlangkutató Társulat
 2.  
  Magyarhoni Földtani Társulat
 3.  
  National Speleological Society (USA)
 4.  
  Magyar Földrajzi Társaság
 5.  
  Magyar Hidrológiai Társaság
 6.  
  Geofizikusok Egyesülete
 7.  
  Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Év
Kitüntetés
 1. 1954
  Munka Érdemrend
 2. 1964
  Kadič Ottokár-érem
-
Folyóirat
 1. Természettudományi Közlöny
 2. Földrajzi Értesítő
 3. Földrajzi Közlemények
 4. Pécsi Műszaki Szemle
Leírás
 1. Adatok Pécs környékének településföldrajzához. Pécs, 1926.

 2. Déldunántúl népe, 1830-1920. Bp., 1931.

 3. A Mecsek-hegység formáinak ismerete. Bp., 1931.

 4. Pannonföld öt polgársága. Pécs, 1935.

 5. A mecseki karsztvíz. Hidrológiai Közlöny, 1940/1. 136-152.

 6. A török Pécs, 1543-1686. Pécs, 1941.

 7. A Mecsek hegység vízrajzi kutatása. A pécsi Tettye karsztforrása. Földrajzi Könyv- és Térképtár Értesítő, 1951/1-3. 102-138.

 8. A Mecsek karsztvízrendszere. Hidrológiai Közlöny, 1953/7-8. 241-251.

 9. A magyarországi karsztformák klímatörténeti vonatkozásai. FKözl, 1956/2. 183-190.

 10. A Délkelet-Dunántúl felszínfejlődési kérdései. Földrajzi Értesítő, 1957.

 11. Baranya természeti földrajza. In: Kolta János (szerk.): Baranya. Pécs, 1958. 7-36.

 12. A magyarországi karsztosodás fejlődéstörténeti vázlata. In: MTA Dunántúli Tud. Int. Értekezések 1967-1968. Bp., 1968. 183-190.

Leírás
 1. SZABÓ 886-890.

 2. Rónaki L.: Dr. Sz. P. Z. emlékezete. Karszt és Barlang, 1965/2. 45-46.

 3. Fejér L.: Sz. P. Z. emlékezete. Földtani Közlöny, 1966/3. 271-274.

 4. RAVASZ VI. 1160.

 5. T. Mérey K.: Sz. P. Z., a Dunántúli Tudományos Intézet megalapítója (1901-1965). PSzle, 2001/4. 113-117.

Rövidítésjegyzék