Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Lukinich Imre

Erdély 17-18. századi története, a magyarság lengyel kapcsolatai, a Bethlen- és a Rákóczi-család története, a Rákóczi-szabadságharc

1880.04.04.
Varjas
1950.05.16.
Budapest
ETE BNYTK
Kar
 1. ETE Könyvtár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1918
  1923
  ETE BNYTK
  Világtörténeti Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1902
  FJTE BNYTK
  bölcsészdoktori oklevél
 2. 1903
  FJTE BNYTK
  történelem-latin szakos középiskolai tanári oklevél
1909
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1918
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
 2. 1925
  ETE BNYTK
  c. ny. r. tanár
1919
1931
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1918
  1923
  ETE BNYTK Világtörténeti Intézet
  igazgató
 2. 1920
  1921
  ETE
  rektor
 3. 1921
  1923
  ETE Könyvtár
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Dalmácia-Montenegro, Szerbia, Románia
Kezdő év
Szervezet
 1. 1921
  Szent István Akadémia
 2. 1933
  Lengyel Tudományos Akadémia
 3.  
  MTT
 4.  
  Lengyel-Magyar Társaság
 5.  
  Fédération des Sociétés Historiques de l' Europe Orientale
 6.  
  Lengyel Történelmi Társulat
 7.  
  Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
 8.  
  Magyar Társadalomtudományi Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1912
  MTA Vigyázó Sándor-Alapítványának Díja
 2. 1914
  MTA Bük László-jutalma
 3. 1943
  Corvin-koszorú
 4.  
  Magyar Érdemrend Középkeresztje
Magyar Országos Levéltár igazgatója
Folyóirat
 1. Archivum Europae Centro-Orientalis (1935-1944)
 2. Bulletin d' information
Leírás
 1. II. Sylvester pápa. Kolozsvár, 1901.

 2. I. Rákóczi György és a lengyel királyság. Bp., 1907.

 3. Keresdi báró Bethlen Ferenc 1601-1653. Bp., 1908.

 4. Erdély területi változásai a török hódítás korában, 1541-1711. Bp., 1918.

 5. A szatmári béke története és okirattára. Bp., 1925.

 6. A gróf bethleni Bethlen család története Bp., 1927.

 7. Magyar történelem életrajzokban. Bp., 1930.

 8. Az egyetem alapításának története. Pécs, 1933.

 9. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága másolat- és kéziratgyűjteményének ismertetése. Bp., 1935.

 10. II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és oklevéltára. I-V. Bp., 1937-1943.

 11. Báró Eötvös József: Naplójegyzetek – Gondolatok 1864–1868. Közzéteszi, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta L. I. Bp., 1941.

Leírás
 1. MTL 354.

 2. KMKA I. 617.

 3. SZABÓ 643-650.

 4. MÉL II. 103.

 5. Fallenbüchl Z.: Megemlékezés dr. L. I. születésének 100. évfordulóján. OSZK Híradó, 1980/7–9. 172-176.

 6. BENKE 142-144.

 7. MEMORIA 26-27.

 8. ÚMÉL IV. 352-353.

 9. MTA II. 813-814.

Rövidítésjegyzék