Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Temesi Mihály

magyar szótani kutatások, nyelvjáráskutatás (az Ormánság nyelvjárása), nyelvbölcselet

1914.02.18.
Pécs
1988.09.29.
Pécs
PPF/PTF
Kar
 1. ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1933
  1940
  ETE BNYTK
  Magyar Nyelvtudományi Intézet
 2. 1940
  1943
  ETE BNYTK/ETE JÁK
  Magyar Irodalomtörténeti Intézet
 3. 1949
  1980
  PPF/PTF
  Magyar Nyelvi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1937
  ETE BNYTK
  magyar-francia szakos középiskolai tanár
1948
1984
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1985
  JPTE TK
  c. egy. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1949
  1980
  PPF/PTF Magyar Nyelvi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1964
  NDK (Lipcse, Erfurt)
 2. 1966
  NSZK (Heidelberg)
 3. 1966
  Franciaország (Párizs, Nancy, Besancon, Grenoble)
 4. 1969
  Jugoszlávia
Kezdő év
Szervezet
 1. 1938
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 2. 1938
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1933
  MTA könyvjutalom
 2. 1935
  Pécs sz. kir. város pályadíja
 3. 1935
  Tóth Lajos-jutalomdíj
 4. 1955
  Munka Érdemérem
 5. 1963
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 6. 1964
  MTA Akadémiai Díj I. fok
 7. 1973
  Munka Érdemrend ezüst fokozata
 8.  
  PTF „Főiskoláért” Érdemérem arany fokozata
 9. 1980
  Munka Érdemrend arany fokozata
1980
nyugdíj
Folyóirat
 1. Anyanyelvünk (1955-)
Leírás
 1. A magyar névmások története. Pécs, 1937.

 2. Ormánsági gyermekjátékok. Pécs, 1943.

 3. A nyelvi jel hagyományos fogalmának kialakulásáról. Bp., 1966.

 4. Anyanyelvi nevelésünk egységéért és korszerűsítéséért. Magyar Nyelvőr, 1971/3. 323-331

 5. A leíró magyar nyelvtan alapja. Bp., 1972.

 6. A magyar nyelvtudomány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta. Bp., 1980.

 7. Leíró magyar nyelvtan I-II. Bp., 1981.

 8. Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Magyar Nyelvőr, 1982/1. 105-114.

 9. Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Leíró nyelvtani és szóföldrajzi monográfia. [Szerk. Pesti J. - Szűcs T.] Pécs, 2002.

Leírás
 1. SZABÓ 941-942.

 2. Szűcs T.: T. M. (1914-1988) emlékére. Magyar Nyelv, 1999/2. 248-250.

 3. MEMORIA 28-29.

 4. Kiss J.: T. M. dialektológiai munkásságáról. Magyar Nyelv, 2004/2. 243.

 5. PL II. 295.

 6. Molnár M.: A vidéki tanár és a távlatos gondolkodású tudós. Száz éve született T. M. Magyar Nyelv, 2014/4. 456-465.

 7. Zemplényi V.: Tomanóczy Jolán és T. M. nyelvjárási gyűjtései az Ormánságban. PSzle, 2005/tavasz 103-113.

 8. Molnár M.: A vidéki tanár és a távlatos gondolkodású tudós. Száz éve született T. M. Magyar Nyelv, 2014/4. 456-465.

fotó – Dunántúli Napló

Rövidítésjegyzék