Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Fülep Lajos

művészettörténet, művészetfilozófia, esztétika

1885.01.23.
Budapest
1970.10.07.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1932
  1940
  ETE BNYTK
  Filozófiai Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1912
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél
 2. 1918
  Református Teológiai Akadémia
  lelkészi oklevél
1932
1948
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1904
  Párizs
 2. 1904-1914
  Anglia
 3. 1904-1914
  Németország
 4. 1906
  Párizs
 5. 1907-1913
  Firenze
 6. 1913-1914
  Róma
Év
Kitüntetés
 1. 1930
  Baumgarten-díj
 2. 1957
  Kossuth-díj
 3. 2001
  Magyar Örökség-díj, posztumusz
1940-ben az ETE BNYTK megszűnése
Folyóirat
 1. Művészettörténeti Értesítő
 2. Acta Historiae Artium
Folyóirat
 1. A szemle
 2. Válasz
Leírás
 1. Nietzsche Frigyes: A tragédia eredete, vagy görögség és pesszimizmus. Ford. és bev. tanulmánnyal ellátta F. L. Bp., 1910.

 2. Magyar művészet. Bp., 1923.

 3. A művészet forradalmától a nagy forradalomig, I-II. Bp., 1974.

 4. Rippl-Rónai, Csontváry, Derkovits. Bp., 1975.

 5. Művészet és világnézet. Cikkek, tanulmányok, 1920-1970. [Vál., szerk., a jegyzeteket, a bibliográfiát és a névmutatót összeáll. Tímár Á.] Bp., 1976.

 6. A magyarság pusztulása. {Az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy G.] Bp., 1984.

 7. Európai művészet és magyar művészet. Bukarest, 2001.

 8. F. Csanak D. (szerk.): F. L. levelezése I-VII. Budapest, 1990-2007.

 9. Tímár Á. (szerk.): F. L.: Egybegyűjött írások I-III. 1988-1998.

Leírás
 1. SZABÓ 265-267.

 2. Fodor A.: Ezer este F. L.-sal, I-II. Bp., 1986.

 3. F. L. levelezése. [Szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. F. Csanak D.] Bp., 1990-2007.

 4. Tüskés T.: Kedves Professzor Úr. Írások F. L.-ról. Pécs, 1995.

 5. Tüskés T.: F. L. Magyar művészetének korabeli recepciója. Dunatáj, 1995/2-3. 4-8.

 6. Kádár Z.: F. L. és Friedrich Nietzsche. Valóság, 1997/10. 99-104.

 7. Dizseri E. (szerk.): F. L. élete. Bp., 2003.

 8. PL I. 250.

 9. Tüskés T.: F. L. PSzle, 2003/1. 87-91.

 10. Babus A.: A nyelvművelő F. L. Kortárs, 2010/7-8. 108-14.

 11. Tüskés T.: Adatok F. L. zengővárkonyi éveihez. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21. (1975-76). Pécs, 1977. 267-279.

 12. Tóth K.: F. L. tanári tevékenysége az Eötvös Collegiumban. Szín, 2007/6. sz. 33-36.

 13. Tüskés T.: F. és Weöres. Életünk, 1993/11-12. 1074-1080.

 14. Életrajzi vázlat. In: F. Csanak D. (szerk.): F. L. levelezése II. 1920-1930. Budapest, 1992. 614-619.

Rövidítésjegyzék