Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Thienemann Tivadar

irodalomtudomány, irodalomtörténet, pszichológia, nyelvfilozófia

Theodore Thass-Thienemann
1890.05.01.
Budapest
1985.03.29.
USA
Boston (West Roxbury)
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1918
  1934
  ETE BNYTK
  Német Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1912
  BTE BTK
  német–francia szakos középiskolai tanári oklevél
 2. 1913
  BTE BTK
  német filológiai bölcsészdoktori oklevél
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Lipcsei Egy.
  germanisztika
1923
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1918
  1934
  ETE BNYTK Német Intézet
  igazgató
 2. 1925
  1926
  ETE BNYTK
  dékán
Kezdő év
Szervezet
 1. 1922
  Minerva Társaság
 2.  
  Magyar Filozófiai Társaság
 3.  
  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
 4.  
  Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége
Év
Kitüntetés
 1. 1930
  Corvin-koszorú
A PPTE BTK-n a német irodalom ny. r. tanára és a Német Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet igazgatója
Folyóirat
 1. Minerva
Folyóirat
 1. Egyetemes Philológiai Közlöny
 2. Tudományos Gyűjtemény (Pécs)
Ösztöndíj
 1. 1912-1913. állami ösztöndíj a berlini egyetemen
Leírás
 1. Német és magyar nyelvújító törekvések. Bp., 1912.

 2. Mohács és Erasmus. A Magyar Tudományos Akadémiában 1924. március 31-én bemutatott székfoglaló értekezés. Pécs, 1925.

 3. Irodalomtörténeti alapfogalmak. Bp., 1930.

 4. The Subconscious Language. Boston, 1967.

 5. Az utókor címére. T. T. hátrahagyott életrajzi feljegyzései. Sajtó alá rend. Koncz L. [Pécs], 2010.

Leírás
 1. SZABÓ 945-949.

 2. Halász E.: T. T. 1890-1985. Irodalomtörténet, 1985/4. 1026-1030.

 3. Csibra I.: A szellemtörténeti irodalomtudomány klasszikus művéről (T. T.: Irodalomtörténeti alapfogalmak). Irodalomtörténet, 1990/1. 164-169.

 4. BENKE 202-204.

 5. MEMORIA 29.

 6. Kulcsár-Szabó Z.: Az „alapviszony” Horváth Jánosnál és T. T.-nál. In: Oláh Sz. – Simon A. – Szirák P.: Szerep és közeg: Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Bp., 2006. 40–46.

 7. Kiséry A. - Balogh T.: T. T. nyomtatásban megjelent írásai. Helikon, 2008/2-3. 215-220.

 8. Balogh T.: A közvetítés poétikája. T. T. változatai az irodalomtörténet-írásra. Helikon, 2008/2-3. 131-140.

 9. Rónay L.: Mesterek és legendák. Bp., 2012. 171-183.

 10. P. Müller P. (szerk.): T. T. és a mai szaktudományok. Írások születése 125. évfordulójára. Pécs, 2016.

Rövidítésjegyzék