Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Wagner János

állattan, biológia

1906.11.22.
Budapest
1948.10.06.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1929
  1933
  ETE BNYTK
  Állattani Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1928
  ETE BNYTK
  bölcsészdoktori oklevél biológia–paleontológia–geológia tárgykörből
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  PPTE BTK
  biológia
1934
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Közép- és Dél-Európa
 2.  
  Adriai-tenger
 3.  
  Törökország
 4.  
  Kis-Ázsia
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  National Geographic Society
 2.  
  Királyi Magyar Természettudományi Társulat
 3.  
  Tisza István Tudományos Társaság
 4. 1941
  Szent István Akadémia
1933-tól a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának gyakornoka
Ösztöndíj
 1. 1929, 1931 - belföldi ösztöndíj
 2. 1930 - bécsi ösztöndíj (Collegium Hungaricum)
Leírás
 1. Újabb adatok a magyarországi Limnaeák ivarszerveinek anatomiájához. ÁKözl, 1927/1-2. 29-39., 107-108.

 2. Faunisztikai adatok Közép-Ázsiából. ÁKözl, 1928/3-4. 157-160., 206.

 3. Vizsgálatok a Tihany-környéki vizicsigák köréből. A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái, 1928/1. 92-103.

 4. Lymnaea tanulmányok. ÁKözl, 1928/1-2. 21-38.

 5. Faunisztikai közlemények. ÁKözl, 1929/3-4. 156-164.

 6. Adatok a magyarországi Limnaeák anatomiai, élettani és rendszertani ismeretéhez. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1931. 71-157.

 7. Tanulmányok ragadozó tüdőscsigákon. ÁKözl, 1932/3-4. 117-125.

 8. Magyarország, Horvátország és Dalmácia házatlan csigái. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1934. 1-30.

 9. A kiscelli közép-oligocén (Rupélien) rétegek kétkopoltyús Cephalopodái és új Sepia-félék a magyar eocénból. (Palaeobiologiai tanulmány). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1938. Pars mineralogica, geologica, 179-199.

 10. Az 1942. évi erdélyi kutatóutak malakológiai eredményei. ÁKözl, 1943/1-2. 35-49.

Leírás
 1. SZABÓ 1047-1051.

 2. Rotarides M.: J. W. Fragmenta Faunistica Hungarica, 1948/3-4. 94-95.

 3. MÉL II. 1019.

 4. Wagner M.: Dr. W. J. (1906-1948) emlékének. Soosiana, 1981/9. 71-72.

Rövidítésjegyzék