Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Wallner Ernő

földrajztudomány

1891.02.10.
Királyfalva
1982.05.24.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1938
  1940
  ETE BNYTK
  Földrajzi Intézet, magántanár
Év
Egyetem
Szak
 1. 1913
  BTE BTK
  földrajz-természetrajz szakos középiskolai tanár
 2. 1925
  PPTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1913-1914
  Budapesti Felsőkereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet
  gazdasági földrajz, vegytan, áruismeret
1938
1957
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Földrajzi Társaság
Utóbb a PPTE Földrajzi Intézetének professzora
Ösztöndíj
 1. 1909-1913: Eötvös-Collegium, ösztöndíjas
Leírás
 1. A felsőőrvidéki magyarság települése. FKözl, 1926. 1-36.

 2. A Bakony gazdasági életének földrajza. Pécs, 1937.

 3. A Bakony erdőtakarójának átalakulása a XVIII. század végéig. FKözl, 1941/1. 1-29.

 4. A Bakony erdőtakarójának jelen képe. FKözl, 1943/4. 260-277.

 5. Községszintű (járási) gazdasági földrajzi vizsgálatok tárgyköre és módszere. FKözl, 1957/3. 227-257.

 6. A Szovjetunió nagyvárosainak fejlődése a Nagy Honvédő Háború után. FKözl, 1958/2. 105-130.

 7. Csehszlovákia új tartománybeosztása. FKözl, 1961/1. 98-100.

 8. Brazília gazdasági élete. FKözl, 1963/4. 335–346.

 9. Az ázsiai arab országok (Közel-Kelet). I–II. FKözl, 1967/1. 100–111., 1967/4. 356–373.

 10. A hazai településföldrajzi kutatás időszerű kérdéseiről. FKözl, 1976/1–2. 45-80.

 11. Emlékezés Mendöl Tiborra. FKözl, 1976/3–4. 173-186.

Leírás
 1. SZABÓ 1051-1053.

 2. Tatai Z.: W. E., a településföldrajz kutatója. Falu - Város - Régió, 2002/9. 17-20.

 3. Csiszár M.: Húsz éve hunyt el a pannon táj földrajztudósa, W. E. Comitatus. Önkormányzati szemle, 2003/11-12. 117-119.

 4. Tatai Z. (vál., szerk.): Emlékezés W. E.-re. Élete és munkássága. Veszprém, 2003.

 5. Tatai Z.: A településföldrajz ikercsillagai: Mendöl Tibor - W. E. A földrajz tanítása. Módszertani folyóirat, 2006/1. 24-30.

 6. Czirfusz M.: A geográfus W. E. helye a tudományban. A diskurzuselemzés lehetőségei. Soproni Szemle, 2012/2. 143-155.

 7. Tatai Z.: W. E. veszprémi kötődései. Veszprémi Szemle, 2008/3-4. 31-43.

 8. Wallner Á.: Dr. W. E. (1891–1982) élete és munkássága. In: Környei A. – G. Szende K. (szerk.): Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2. Sopron, 1996. 423-430.

Rövidítésjegyzék