Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Weszely Ödön

neveléstudomány

Vészi Ödön (írói álnév)
1864.08.23.
Budapest
1935.03.06.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1918
  1935
  ETE BNYTK
  Pedagógiai Intézet
 2. 1921
  1921
  ETE BNYTK
  Filozófiai Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1894
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél magyar irodalom, német filológia és esztétika tárgykörökből
1910
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1918
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1918
  1935
  ETE BNYTK Pedagógiai Intézet
  igazgató
 2. 1921
   
  ETE BNYTK Filozófiai Intézet mb.
  igazgató
 3. 1923
  1924
  ETE BNYTK
  dékán
 4. 1924
  1925
  ETE BNYTK
  dékán
 5. 1925
  1935
  ETE BNYTK Középiskolai Tanárképző Intézet
  igazgató
 6. 1929
  1930
  ETE
  rektor
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1892
  Jéna
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Pedagógiai Társaság
 2.  
  Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság
 3.  
  Magyar Filozófiai Társaság
 4.  
  Société Belge de Pédotechnie
 5.  
  Internationale Vereinigung für Psychologie und Psychotechnik
 6.  
  Népművelő Társaság
 7.  
  Országos Szabadoktatási Tanács
 8.  
  Országos Testnevelési Bizottság
 9.  
  Rajztanárviszgáló Bizottság
 10.  
  Budapesti Zeneegyesület
 11.  
  Magyar Gyorsírók Egyesülete
 12.  
  Hadifogolygyámolító Hivatal könyvosztálya
 13.  
  Vöröskereszt
 14.  
  MTA Filozófiai Bizottság
Rövid ideig a PPTE BTK Pedagógiai Tanszékének ny. r. tanára
Folyóirat
 1. Népművelés
Folyóirat
 1. Magyar Paedagogia (1907-1912)
Leírás
 1. Stilisztika polgári iskolák és felsőbb leányiskolák számára. Bp., 1893.

 2. Írásbeli dolgozatok psychológiája. Bp., 1902.

 3. A grammatica szerepe a paedagógiában. Bp., 1905.

 4. Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan, tanító- és tanítónőképző intézetek számára. Bp., 1905.

 5. A modern pedagógia útjain. Tanulmányok. Bp., 1909.

 6. A magyar nyelvi oktatás vezérkönyve. Bp., 1917.

 7. Eszmék a javító nevelés továbbfejlesztéséhez. Bp., 1922.

 8. Bevezetés a neveléstudományba. A pedagógia alapvető kérdései. Bp., 1923.

 9. Népiskolai módszertan. Bp., 1926.

 10. Korszerű nevelési kérdések. Bp., 1926.

 11. Pedagógiai alapfogalmak változása. Bp., 1928.

 12. Az egyetem eszméje és típusai. Bp., 1929.

 13. A korszerű nevelés alapelvei. A neveléstudomány rendszere. Bp., 1935.

Leírás
 1. Kornis Gy.: Gyászbeszéd W. Ö. ravatalánál. Magyar Paedagogia, 1935. 49-51.

 2. SZABÓ 1056-1070.

 3. Vincze L.: Vázlat W. Ö.-ről (1867-1935). MPed, 1980/1. 69-186.

 4. Bábosik I.: Személyiségértelmezés és nevelési koncepció összefüggései W. Ö. neveléselméleti munkáiban. PedSzle, 1985/6. 553-564.

 5. Németh A.: W. Ö. pedagógiai rendszere és a gyermektanulmány. PedSzle, 1989/7-8. 679-689.

 6. Németh A.: W. Ö. Bp., 1990.

 7. W. Ö. munkásságának tanterv- és művelődéselméleti vonatkozásai. [Vál. Németh A.] Bp., 1997.

 8. BENKE 226–228.

 9. Kocsis M.: W. Ö. munkássága a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. Iskolakultúra, 1999/8. 114-125.

 10. MEMORIA 32-33.

 11. Füle S.: Magyar neveléstörténeti csoportkép. 4. rész: A nevelés tudományos igényű megalapozói a 20. század fordulóján: Fináczy Ernő (1861-1935) - W. Ö. (1867-1935). Tanító, 2010/10. 20-21.

Rövidítésjegyzék