Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Zolnai Gyula

összehasonlító nyelvészet, finnugrisztika

1862.12.03.
Nagysomkút
1949.12.24.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1918
  1930
  ETE BNYTK
  Magyar Nyelvtudományi Intézet
 2. 1923
  1923
  ETE BNYTK
  Magyar Irodalomtörténeti Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1887
  BTE BTK
  magyar nyelv és irodalom és latin szakos bölcsészdoktori és középiskolai tanári oklevél
1895
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1918
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
1897
1924
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1918
  1930
  ETE BNYTK Magyar Nyelvtudományi Intézet
  igazgató
 2. 1923
  1923
  ETE BNYTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, mb.
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1909
  Svédország
 2. 1911-1914
  Finnország
 3. 1923
  Finnország
 4. 1926
  Finnország
Kezdő év
Szervezet
 1. 1908
  Suomalais-ugrilainen Seura (Finnugor Társaság)
 2. 1918
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finn Irodalmi Társaság)
 3.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1883
  MTA Sámuel-díj
1930
nyugdíj
Folyóirat
 1. Magyar Nyelv
Leírás
 1. Szómagyarázatok. Bp., 1890.

 2. Mátyusföld nyelvjárása. Bp., 1891.

 3. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp., 1894.

 4. Az új Nagy szótár föladatáról. [Akadémiai székfoglaló] Bp., 1899.

 5. Magyar Oklevél-szótár. Bp., 1902-1906.

 6. Mondatátszövődés. Székfoglaló értekezés. Bp., 1926.

 7. Van-e szükségünk nyelvművelésünk irányítására? Bp., 1935.

 8. Idegen szavaink és a nyelvújítás. Bp., 1937.

 9. Északi lant. Z. Gy. „Somkúti” műfordításai finn költőkből. [Bp.], [1942.]

Leírás
 1. Klemm A.: Z. Gy. (Születésének hetvenedik évfordulójára.) Magyar Nyelv, 1932/9-10. 257-259.

 2. SZABÓ 1086-1100.

 3. ÚMIL III. 2315.

 4. Figler Cs.: Z. Gy. nyelvtudós. PSzle, 2002/3. 8-11.

Rövidítésjegyzék