Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Degré Lajos

büntetőjog, anyagi büntetőjog, büntető eljárásjog

1882.02.26.
Magyarország
Budapest
1915.03.06.
Horvátország
Dvernik
ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1914
  1915
  ETE JÁK
  Büntetőjogi és Eljárási Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1904
  BTE JÁK
  jogtudomány
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1908-1909
  Berlini Egy.
  jogtudomány
1914
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1914
  ETE JÁK
  ny. rk. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1914
  1915
  ETE JÁK Büntetőjogi és Eljárási Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1908
  Berlin (Franz Liszt Büntetőjogi Szeminárium)
halál
Leírás
 1. Jogos védelem az anyagi büntetőjogban. Tanulmány az anyagi büntetőjog köréből. Vác, 1910.

 2. Az értékítéletre vonatkozó ismeret mint bűnösségi előfeltétel és a legújabb codificatorius alkotások. [H. n.], 1911.

 3. Adalék a bűnösségfogalom tanához. Vác, 1911.

 4. Adalékok a folytatólagos bűncselekmények tanához: Tanulmányok az anyagi büntetőjog köréből. Bp., 1912.

 5. A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. évi XXI. t. c. magyarázata. Pécs, 1914. (A Bűnügyi Szemle Törvénytára 1.)

 6. A jogtalanság tartalmi dualizmusának tanához. Bp., 1915.

Leírás
 1. Finkey F.: Emlékbeszéd D. L., a pozsonyi Erzsébet-tudományegyetemnek a hazáért hősi halált halt ny. rk. tanára felett. Pozsony, 1916.

 2. SZABÓ 155-161.

 3. MÉL I. 360-361.

 4. RAVASZ II. 27-29.; VII. 1205.

 5. ÚMÉL II. 90-91.

 6. OSZK Gyászjelentés Gyűjtemény

 7. D. L. irodalmi hagyatéka. Részlet Finkey F.-nek D. L. felett a pozsonyi Erzsébet tudományegyetem 1915. november 21-iki ünnepélyes közgyűlésén tartott emlékbeszédéből. Bűnügyi Szemle, 1915/3. 81-98.

Rövidítésjegyzék