Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Finkey Ferenc

anyagi büntetőjog, büntetés-végrehajtási jog, kriminálpolitika, büntető eljárásjog

1870.01.30.
Magyarország
Sárospatak
1949.01.23.
Magyarország
Sárospatak
ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1915
  1921
  ETE JÁK
  Büntetőjogi és Eljárási Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1892
  FJTE JÁK
  jogtudomány
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1887-1891
  Sárospataki Református Jogakadémia
  jogtudomány
1896
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1915
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
1908
1929
Év
Egyetem
 1. 1940
  FJTE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1915
  1921
  ETE JÁK Büntetőjogi és Eljárási Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1917
  1918
  ETE
  rektor
 3. 1917
  1918
  ETE JÁK
  dékán
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1899-1900
  Nyugat-Európa
 2. 1909
  Svájc
 3. 1910
  USA, állami ösztöndíj
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Büntetőjogi és Kriminológiai Társaság
 2.  
  Katholikus Népszövetség Kolozsvári Katolikus Szociális Egyesülete
 3.  
  Erdélyi Múzeum Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztály
 4.  
  Pozsonyi Patronage Egyesület
 5.  
  Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület
 6.  
  Országos Patronage Szövetség
 7.  
  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
 8.  
  Magyar Jogászegylet
 9.  
  Pozsonyi Pártfogók Köre
 10.  
  Sárospataki Diákok Szövetsége
Év
Kitüntetés
 1. 1913
  MTA Kautz Gyula-díj
 2. 1921
  MTA Marczibányi-jutalom
 3. 1940
  Magyar Érdemrend nagykeresztje
FJTE JÁK Büntetőjogi Tanszék ny. r. tanára
Leírás
 1. Az egység és többség tana a büntetőjogban. Sárospatak, 1895.

 2. A szándék fogalma és ismérvei a büntetőjogban. Bp., 1899.

 3. A magyar büntetőeljárás tankönyve. Bp., 1899.

 4. A börtönügy jelen állapota és reformkérdései. Bp., 1904.

 5. A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. Bp., 1908.

 6. A magyar büntető perjog tankönyve. Bp., 1916.

 7. A magyar anyagi büntetőjog jelen állapota. Bp., 1923.

 8. Büntetéstani problémák. Bp., 1933.

 9. Jelszavak harca a büntetőtörvénykönyvek revíziója körül. Bp., 1937.

Leírás
 1. SZABÓ 242-254.

 2. MÉL I. 512.

 3. RAVASZ II. 30-33.; VII. 1203-1205.

 4. Horváth T.: Emlékezés F. F.-re. Ügyészségi Szemle, 1995/1-2. 6-9.

 5. SZEA I. 38.

 6. BENKE 70-72.

 7. Nagy K.: In memoriam: dr. F. F. Hévíz, 2001/2. 54-57.

 8. ÚMÉL II. 688-689.

 9. MTA I. 349-350.

 10. OSZK Gyászjelentés Gyűjtemény

 11. Dr. F. F. In: In: Haeffler I. (szerk.): Országgyűlési almanach. Az 1935–40. évi orsszággyűlésről (Sturm-féle országgyűlési almanach). Bp., 1940. 406.

 12. Dr. F. F. In: Haeffler I. (szerk.): Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Bp., 1940. 437-438.

Rövidítésjegyzék