Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Zolnai Béla

nyelvesztétika, stilisztika, összehasonlító irodalomtörténet, a magyar és a francia irodalom története és kapcsolatai a 18–20. században, janzenizmus.

Garázda Péter
1890.03.10.
Székesfehérvár
1969.05.26.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1924
  1925
  ETE BNYTK
  Magyar Irodalomtörténeti Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1913
  BTE BTK
  magyar-német-francia szakos középiskolai tanári oklevél
 2. 1914
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1912
  Párizsi Egy.
   
 2. 1912-1913
  Berlini Egy.
   
 3. 1922-1923
  Párizsi Egy.
   
1923
1955
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1924
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
1940
1948
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1924
  1925
  ETE BNYTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, mb.
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1912
  Franciaország
 2.  
  Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Svájc, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Minerva Társaság
 2.  
  Société de Linguistique (Párizs)
 3.  
  Association des Ecrivains Francais de l'Étranger (Párizs)
 4.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 5.  
  Philológiai Társaság
 6.  
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 7.  
  Magyar Pszichológiai Társaság
 8.  
  Dugonics Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1922
  Sámuel-díj
 2. 1923
  MTA irodalomtörténeti jutalma
FJTE BNYTK Francia Filológiai Intézetének vezetője
Folyóirat
 1. Széphalom (1927-1942)
 2. Études Françaises
Leírás
 1. A látható nyelv. Bp., 1926.

 2. Mikes Kelemen. Fejezet az irodalmi gondolat történetéből. Bp., 1930.

 3. A janzenizmus európai útja. Bp., 1933.

 4. Szóhangulat és morfológia. Bp., 1936.

 5. A magyar stílus. In: Szekfű Gy. (szerk.): Mi a magyar? Bp., 1939. [Hasonmás kiadás: 1992.] 217–262.

 6. Szavak sorsa. Bp., 1939.

 7. A műkedvelő purista lelki alkata. Szeged, 1940.

 8. A magyar biedermeier. Bp., 1940.

 9. II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1942.

 10. A janzenizmus kutatása Közép-Európában. Kolozsvár, 1944.

 11. Világirodalom és nemzeti irodalom. Bp., 1944.

 12. A balladáról. [Akadémiai székfoglaló] Bp., 1949.

 13. Nyelv és stílus. Bp., 1957.

 14. Nyelv és hangulat. Bp., 1964.

Leírás
 1. SZABÓ 1083-1086.

 2. Baróti D.: Z. B. (1890-1969). Irodalomtörténet, 1969/4. 959-961.

 3. Németh G. B.: Z. B. (1890-1969). ItK, 1969/4. 519-520.

 4. Benkő L.: Z. B. élete és munkássága. Bp., 1990.

 5. SZEA I. 227.

 6. Miskolczy A.: Eltűnt akadémikusok nyomában: Z. B. és a magyar stílus. MTud, 1999/8. 968-976.

 7. Miskolczy A.: Szellem, nemzet, metapolitika: Babits Mihály és Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor és Z. B. világáról egykorú vallomások tükrében. Világosság, 2001/4-5. sz. 3-18.

Rövidítésjegyzék