Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Enyedi György

a társadalom és a gazdaság területei (régiók közötti és a településhálózaton belüli) egyenlőtlenségeinek vizsgálata, mechanizmusának leírása, modellekbe foglalása

1930.08.25.
Budapest
2012.09.10.
Budapest
JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1985
  1990
  JPTE TK
  Földrajz Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  MKKE
  regionális tervezés - gazdaságföldrajz
1962
1975
1982
1990
Év
Egyetem
 1. 2002
  PTE
 2. 2012
  Szent István Egyetem
Kezdő év
Szervezet
 1. 1972
  Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Falufejlesztési Bizottsága
 2. 1982
  Société Geographique
 3. 1982
  Finn Földrajzi Társaság
 4. 1983
  Royal Geographical Society
 5. 1987
  Brit Királyi Földrajzi Társaság
 6. 1989
  Lengyel Földrajzi Társaság
 7. 1990
  Academia Europaea (London)
 8. 1994
  Országos Környezetvédelmi Bizottság
 9. 1995
  Országos Területfejlesztési Tanács
 10. 1995
  Sigma Xi Scientific Society (USA)
 11.  
  MTA Földrajzi Tudományos Bizottság
 12.  
  MTA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
 13.  
  Magyar Földrajzi Társaság
 14.  
  Croatian Geographical Society
 15.  
  International Social Science Council (Párizs)
 16.  
  Magyar Regionális Tudományi Társaság
 17.  
  Magyar Szociológiai Társaság
 18.  
  World Society of Ekistics
Év
Kitüntetés
 1. 1961
  Akadémiai Díj
 2. 1986
  Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma Sándor-emlékérme
 3. 1993
  Pro Regio Díj
 4. 1994
  Trefort Ágoston-díj
 5. 1998
  Széchenyi-díj
 6. 2004
  Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
 7. 2007
  Hazám Díj
 8. 2008
  Lauréat d'Honneur (Nemzetközi Földrajzi Unió)
 9. 2008
  Pro Renovanda Cultura Alapítványi Fődíj
 10. 2009
  Magyar Urbanisztikai Társaság Hild-díja
ELTE Szociálpolitikai Intézet
Folyóirat
 1. Magyar Tudomány (1996-1999)
 2. Tér és Társadalom
 3. Földrajzi Értesítő
Leírás
 1. A magyar mezőgazdaság termelési körzetei. Bp.,1961.

 2. Az állattenyésztés földrajza. Bp., 1964.

 3. A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajza. Bp., 1964.

 4. A Föld mezőgazdasága. Bp., 1965.

 5. A mezőgazdaság földrajza. Bp., 1965.

 6. A mezőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Bp., 1965.

 7. Lengyelország földrajza. Bp., 1967.

 8. Farmok és farmerek. Az amerikai mezőgazdaság. Bp., 1970.

 9. A magyar mezőgazdaság területei problémái. Bp., 1977. [Társszerz.: Bernát T.]

 10. Kelet-Közép-Európa gazdasági földrajza. Bp., 1978.

 11. Urban development in the USA and Hungary. Bp., 1978.

 12. Falvaink sorsa. Bp., 1980.

 13. Iparosodás és a falu átalakulása. Bp.,1981. [Társszerz.: Barta Gy.]

 14. Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása. Bp., 1982.

 15. The Effect of Modern Agriculture on Rural Development. New York - Oxford, 1982.

 16. Földrajz és társadalom. Bp., 1983.

 17. A városnövekedés szakaszai. Bp., 1988.

 18. Urbanizáció Közép-Európában. Bp., 1991.

 19. Turning points of urbanization in East Central Europe. Bp., 1992.

 20. Budapest – A Central European Capital. London., 1992. [Társszerz.: Szirmai V.]

 21. Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Bp., 1993.

 22. Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Bp., 1996.

 23. Transformation in Central European Postsocialist Cities.Bp., 1998.

 24. Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Bp., 1998.

 25. Magyarország településkörnyezete. Bp., 2000.

 26. Városi világ. Bp., 2012.

Leírás
 1. RÚL VI. 307-308.

 2. MNLex VII. 340-341.

 3. MTA I. 295.

 4. Simonfalvi L.-né - Sziráki Zs. (összeáll.): E. Gy. műveinek bibliográfiája. 1955–2005. Bp., 2005.

 5. PL I. 202.

 6. Horváth Gy.: E. Gy. MTud, 2012/10. 1270-1273.

 7. Nemes Nagy J: E. Gy., a regionalista. Területi statisztika, 2012/6. 565.

 8. Kovács Z.: In memoriam Gy. E. (1930-2012). Hungarian geographical bulletin, 2012/3. 270-271.

 9. Csizmady A.: E. Gy., tudományos életrajz. socio.hu, 2012/4. 1-3.

fotó – PL I. 202.

Rövidítésjegyzék