Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Andrássy György

jogbölcseleti, politika- és morálfilozófiai, valamint történetfilozófiai kérdések, nyelvi jogok

1951.09.07.
Vál
Élő
PTE ÁJK
Kar
 1. POTE
 2. PTE KTK
 3. PMMF/JPTE-PMMFK
 4. PTE BTK
 5. PTE KPVK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1976
  1996
  PTE/JPTE ÁJK
  Filozófia és Tudományos Szocializmus Tanszék/Filozófia és Politikaelméleti Tanszék
 2. 1996
  2015
  JPTE/PTE ÁJK
  Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék
 3. 2015
  2017
  PTE ÁJK
  Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1976
  PTE ÁJK
  jogtudomány
 2. 1980
  ELTE BTK
  filozófiai előadó
1998
1990
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1999
  JPTE ÁJK
   
2017
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1993
  2015
  JPTE/PTE ÁJK Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék/Jogbölcseleti és Társadalomelm. Tsz.
  tanszékvezető
 2. 1996
  2008
  JPTE/PTE ÁJK Európa Központ
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1993
  Oxford Brookes, Egyesült Királyság
 2. 1993
  University of Aalborg, Dánia
 3. 1999
  European University Institute, Firenze, Olaszország
 4. 1999
  Lundi Egyetem, Svédország
 5. 2000
  European Bureau for Lesser Used Languages, Dublin, Írország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Filozófiai Társaság
 2.  
  Magyar Jogász Egylet
 3.  
  MTA Köztestülete
Év
Kitüntetés
 1. 2015
  Magyar Érdemrend Középkeresztje
2017
nyugdíj
Folyóirat
 1. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata - angol nyelvű változat
Projekt
 1. 1993 - Ethical Issues in Business Life, European Commission
 2. 1996-1999 - TEMPUS Project: European Studies, European Politics
 3. 2001-2004 - Európai Tanulmányi Központ Program
 4. 2005-2007 - Jean Monnet European Module Project
 5. 2015-2017 - A történelmi és a bevándorló kisebbségek kulturális, vallási és nyelvi jogai
Ösztöndíj
 1. 1993 - Ethical Issues in Business Life
 2. 2005 - Jean Monnet European Module Project
Csoport
 1. 1996-1999 - TEMPUS Project
 2. 2001-2004 - Európai Tanulmányi Központ Program
 3. 2015-2017 - A történelmi és a bevándorló kisebbségek kulturális, vallási és nyelvi jogai
Leírás
 1. Nyelvi jogok: A modern állam nyelvi jogának alapvető kérdései, különös tekintettel Európára és az európai integrációra. JPTE ÁJK, Pécs, 1998.

 2. Freedom of Language: A Universal Human Right to Be Recognised. International Journal on Minority and Group Rights, 2012/19 (2): 195-232. doi: https://doi.org/10.1163/157181112X639087.

 3. Article 1c. Non-Territorial Languages. [Társszerz.: Vogl M.] In: Vieytez, E. J. R., López, A. N. (szerk.): Shaping language rights. Commentary on the European Charter for Regional or Minority Languages in light of the Committee of Experts’ evaluation. Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2012.

 4. Nyelvszabadság: Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog. Dialóg-Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2013.

 5. Az emberi jogok területi tagolódása és új, területi tipológiája. Acta Humana, 2021/3. 7-56. doi: 10.32566/ah.2021.3.1.

Leírás
 1. Ádám A. (szerk.): A pécsi jogi kar 90 éve. Pécs, 2013. 37.

1990-1992, illetve 1994-1997 között a JPTE rektorhelyettese, 1996-2002 és 2002-2008 között a PTE Európa Központ igazgatója volt.

Rövidítésjegyzék