Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szotáczky Mihály

jogelmélet, igazságosság, kontinuitás és diszkontinuitás kérdése a jogfejlődésben, a normák genezise és funkciója

Szotáczki Mihály
1928.12.12.
Gönc
1998.08.09.
Pécs
PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1953
  1981
  PTE ÁJK
  Állam- és Jogelméleti Tanszék
 2. 1981
  1991
  JPTE ÁJK
  Államtudományi Tanszék
 3. 1991
  1996
  JPTE ÁJK
  Jog- és Állambölcseleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  PTE ÁJK
   
1962
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1967
  PTE ÁJK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1963
  1981
  PTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1968
  1974
  PTE ÁJK
  dékán
 3. 1981
  1986
  JPTE ÁJK Államtudományi Tanszék
  tanszékvezető
 4. 1987
  1990
  JPTE ÁJK
  dékán
 5. 1991
  1996
  JPTE ÁJK Jog- és Állambölcseleti Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1975
  MPT
 2.  
  MTA TMB Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 1974
  Munka Érdemrend arany fokozata
 2. 2006
  PTE ÁJK Pro Facultate Érdemérem arany fokozata
1996
nyugdíj
Leírás
 1. Montesquieu nézetei az államról és a jogról. JKözl, 1956/3. 150-159.

 2. A jogi akarat osztálytartalma. Bp., 1959.

 3. Az egyéni érdek és az osztályérdek viszonya a tárgyi jogban. Bp., 1962.

 4. Les rapports entre l'intérêt individuel et l'intérêt de classe dans le droit objectif. AJurASH, 1964/1-2. 119-150.

 5. Állam és jogelmélet. Bp., 1970. [Egy. jegyz.; társszerz.: Antalffy Gy., Samu M., Szabó I.]

 6. A jog lényege. Bp., 1970.

 7. Az egyetemi demokratizmus és jogi szabályozása (I-II.). FSzle, 1973. 519-527., 577-584.

 8. Változás és stabilitás a jogfejlődésben. In: Ádám A. - Benedek F. - Szita J. (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. [Pécs], 1980. 397-407.

Leírás
 1. CSIZMADIA 1980. 130.

 2. Visegrády A.: In memoriam Sz. M. (1928–1998). JKözl, 1999/4. 191.

 3. Monori G.: Sz. M. (1928-1998). In: PJPE 101-107.

 4. MEMORIA 56.

 5. PL II. 279.

 6. ÚMÉL VI. 500.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék