Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kajtár István

európai és magyar összehasonlító kultúrtörténet, a modern európai állam- és jogrendszer kialakulása, az osztrák jog recepciója Magyarországon, jogi kultúrtörténet, a jogi felsőoktatás története, hadijog-történet (tengeri hadviselés joga), a regionális fejlődés és az integrációk történeti alapjai

1951.09.28.
Nagykanizsa
2019.08.18.
Pécs
PTE ÁJK
Kar
 1. PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1979
  2013
  PTE/JPTE/PTE ÁJK
  Jogtörténeti Tanszék/Állam- és Jogtörténeti Tanszék/Jogtörténeti és Római Jogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1978
  PTE ÁJK
  jogtudomány
1994
1987
1987
2004
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1995
  JPTE ÁJK
   
2013
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1995
  2013
  JPTE/PTE ÁJK Jogtörténeti és Római Jogi Tanszék/ Jogtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1992
  Karl Franzens Universität, Graz, Ausztria
 2.  
  Krakkó, Lengyelország
 3.  
  Prága, Csehország
Kezdő év
Szervezet
 1. 2014
  MTA Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
 2.  
  Magyar Katonai és Hadijogi Társaság
 3.  
  Magyar Történelmi Társulat
 4.  
  Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
Év
Kitüntetés
 1. 1978
  "Sub auspiciis Rei Publicae Popularis" doktori cím
 2. 1993
  Pro Scientia Aranyérem
 3. 1993
  Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 4. 2008
  Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2013
nyugdíj
Csoport
 1. Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport
Leírás
 1. Magyar városi önkormányzatok (1848-1918). Területi és Települési Kutatások 9. Akadémiai Kiadó, Bp., 1992.

 2. Zeichen der Macht und des Rechts in der neueren ungarischen Rechtschichte. Gyűjtemény. DDFL, Pécs-Graz, 1995.

 3. A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai. Európa-haladás-Magyarország. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2003.

 4. Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2004.

 5. Egyetemes állam- és jogtörténet. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2013. [Társszerz.: Herger Cs.-né]

Leírás
 1. Elhunyt Kajtár István professzor. PTE ÁJK honlapja, 2019.08.26. https://ajk.pte.hu/hu/hirek/gyaszhir-kajtar-istvan

1990-1996 között a JPTE ÁJK dékánhelyettese volt. A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport alapító tagja.

Rövidítésjegyzék