Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Bihari Ottó

a szocialista államszervezet és az államigazgatás elméleti kérdései, a tanácsrendszer jellege és működése, az állami szervek működésének nyilvánossága

1921.01.13.
Temesvár
1983.01.04.
Pécs
PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1956
  1981
  PTE
  Államjogi Tanszék
 2. 1981
  1983
  PTE ÁJK/JPTE ÁJK
  Államtudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1943
  TITE
  jogtudomány
1957
1962
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1957
  PTE ÁJK
   
1973
1979
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1956
  1980
  PTE ÁJK Államjogi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1957
  1964
  PTE ÁJK
  dékán
Kezdő év
Szervezet
 1. 1969
  MTA PAB
 2. 1973
  Dunántúli Tudományos Intézet
 3.  
  MTA Politikatudományi Bizottsága
 4.  
  MTA Jogtudományi Bizottság
 5.  
  MM Állam- és Jogtudományi Bizottsága
 6.  
  Bécsi Társadalomtudományi Koordinációs és Dokumentációs Központ (CISS)
 7.  
  Nemzetközi Államjog-tudományi Társaság Végrehajtó Bizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 1947
  Magyar Köztársasági Érdemérem arany fokozata
 2. 1950
  Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata
 3. 1955
  Szocialista Munkáért Érdemérem
 4. 1960
  Munka Érdemrend
 5. 1964
  Munka Érdemrend arany fokozata
 6. 1967
  Szocialista Hazáért Érdemrend
 7. 1970
  Munka Érdemrend arany fokozata
 8. 1970
  Felszabadulási Jubileumi Emlékérem
 9. 1975
  Állami Díj II. fok
 10. 1981
  Szocialista Magyarországért Érdemrend
halál
Leírás
 1. Választások Magyarországon régen és most. Bp., 1953.

 2. A tanácsok bizottságai. Bp., 1958.

 3. A szovjet állam- és jogrendszer alapjai. Bp., 1958.

 4. Az államhatalmi és államigazgatási szervek hatáskörének problémái. Bp., 1959. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 5.)

 5. A tanácstörvény. Az 1954. évi X. törvény magyarázatokkal. Bp., 1961. [Társszerz.: Szamel L.]

 6. Államjog az államigazgatási jog alapjaival. Bp., 1962.

 7. Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete. Bp., 1963.

 8. Összehasonlító államjog. Bp., 1967.

 9. A szocialista államszervezet alkotmányos modelljei. Bp., 1969.

 10. Belső ellentétek és kiegyenlítések a szocialista államszervezetében. Bp., 1974.

 11. Államjog. Bp., 1977.

 12. The Constitutional Models of Socialist State Organization. Bp., 1979.

 13. Hatalom és egyetértés. Gazdaság- és jogtudomány, 1980/2-3. 273-282.

 14. Korszerű tendenciák az államhatalom gyakorlásában. Bp., 1983.

Leírás
 1. AnnalesUniv 1981-1984. 59-60.

 2. Ádám A.: In memoriam B. O. JKözl, 1983/6. 408-411.

 3. Kovács I.: B. O. Magyar Tudomány, 1983/6. 477-479.

 4. Kulcsár K.: B. O. 1921-1983. AJurASh, 1983/1-2. 1-2.

 5. Dr. B. O. (1921-1983). Magyar jog, 1983/3. 281-282.

 6. Markos Gy.: B. O. és a magyar államjogtudomány. In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVI. Pécs, 1985.

 7. RÚL III. 38.

 8. MÉL IV. 95.

 9. ÚMÉL I. 733-734.

 10. MEMORIA 40-41.

 11. Ádámné Babics A. (összeáll.): B. O. publikációinak jegyzéke (1949-1984). In: Petrétei J. (szerk.): Emlékkönyv B. O. egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Pécs, 2001. 423-440.

 12. PL I. 107.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék