Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Ádám Antal

központi állami szervek, emberi és állampolgári alapjogok, egyéb alkotmányi értékek, alkotmányvédelem, egyházjog

1930.02.14.
Jánoshalma
2020.05.06.
Pécs
PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1953
  1954
  PTE ÁJK
  Alkotmányjogi Tanszék
 2. 1957
  1981
  PTE ÁJK
  Államjogi Tanszék
 3. 1981
  1991
  PTE/JPTE ÁJK
  Államtudományi Tanszék
 4. 1991
  2000
  JPTE ÁJK/PTE ÁJK
  Alkotmányjogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  PTE ÁJK
   
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1954-1957
  ELTE Államjogi Tanszék
  aspiráns
1958
1999
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1967
  PTE ÁJK
   
2000
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1975
  1978
  PTE ÁJK
  dékán
 2. 1986
  1989
  JPTE ÁJK Államtudományi Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1989
  Országos választási Bizottság
 2. 1993
  Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság
 3. 1994
  MTA Közgyűlése
 4. 2001
  MTA Regionális Kutatások Központja Tudományos Tanácsa
 5. 2006
  Baranya Megyei Választási Bizottság
 6.  
  MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság
 7.  
  MPT
 8.  
  Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete
 9.  
  "Ifjúságért" Egyesület
 10.  
  Baranya Barátainak Köre
 11.  
  PTE Doktori Bizottság
 12.  
  PTE ÁJK Doktori Iskola Tanácsa
 13.  
  PTE Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság
 14.  
  MTA Közigazgatástudományi Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1953
  Magyar Népköztársasági Tanulmányi Érdemérem
 2. 1965
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 3. 1974
  Munka Érdemrend arany fokozata
 4. 1988
  Magyar Népköztársaság Csillagrendje
 5. 1989
  Kiváló Munkáért
 6. 1999
  Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal
 7. 2000
  Jánoshalma díszpolgára
 8. 2000
  Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 9. 2003
  Pécs díszpolgára
 10. 2004
  Grastyán-díj
 11. 2005
  PTE ÁJK Pro Facultate Érdemérem arany fokozata
 12. 2009
  Szent-Györgyi Albert-díj
 13. 2010
  Deák Ferenc-díj
 14. 2013
  PTE honoris causa doctor et professor
 15. 2016
  Tüke-díj
2000
nyugdíj
Folyóirat
 1. Jura
 2. PhD Tanulmányok
Folyóirat
 1. Közjogi Szemle
 2. Est Europa (Bordeaux-i Egyetem)
 3. Studia Iuridica
 4. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből
Leírás
 1. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa. Bp., 1959.

 2. Az Elnöki Tanács hatáskörének fejlődése . Bp.,1967.

 3. Az európai szocialista országok alkotmányos rendszere. Bp., 1972.

 4. Magyar államjog. Bp., [1973-1988]

 5. Államigazgatás és közoktatásirányítás. Bp., 1976.

 6. A környezetvédelmi jogi szabályozás fejlesztésének egyes kérdései. Pécs, 1980. [Társszerz.: Kilényi G., Tamás A.]

 7. A társadalmi szervezetek fogalma, típusa és jogállása de lege ferenda. Bp., 1987.

 8. Alternatív koncepciók az államfői feladatok ellátásáról. Bp., 1988.

 9. A társadalmi közösségek és az állam közötti viszony alkotmányjogi szabályozásának fejlődési irányai. Bp., 1989.

 10. Tendances du développement de l'ordre constitutionnel de Hongrie. Pécs, 1990.

 11. A köztársasági elnök, az országgyűlés és a kormány viszonyáról. Bp., 1991.

 12. Elvek és intézmények az alkotmányos jogállamban. Tanulmányok. Bp., 1991. [ Társszerk.: Kiss László]

 13. A jogszabályok alkotmánybírósági ellenőrzéséről. Bp., 1992.

 14. Le controle de la constitutionnalité des actes administratifs et gouvernementaux en Hongrie. Pécs, 1992.

 15. A köztársasági elnök jogállásának alkotmányi szabályozása, különös tekintettel az államfői semlegességre. Bp., 1995.

 16. Alapjogok és alkotmányozás. Az emberi jogok szabályozása az új alkotmányban. Tanulmányok. Bp., 1996.

 17. Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Bp., 1998.

 18. Bevezetés a közjogtanba. Pécs, 1999.

 19. Bölcselet, vallás, állami egyházjog. Bp.-Pécs, 2007.

 20. Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek. Pécs, 2015.

Leírás
 1. CSIZMADIA 1980. 142-143.

 2. Herman P. (szerk.): Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992. Bp., 1991. 5.

 3. RÚL I. 83.

 4. KK 2000. 8.

 5. Petrétei J.: Pécs város díszpolgára Á. A. PSzle, 2003/ősz 124-125.

 6. Sereg A.: Alkotmánybírák talár nélkül. Bp., 2005. 9-16.

 7. KKPécs 2005. 12.

 8. PL I. 23.

 9. Prof. dr. Á. A. 85 éves. Á. A. szakmai, oktatói és tudományos pályafutásának összefoglalója. Új Magyar Közigazgatás, 2015/2. 105-107.

 10. Riport Á. A. professzorral. Per Aspera ad Astra, 2016/1. 122-131.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék