Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Irk Albert

anyagi büntetőjog, büntető eljárásjog, kriminológia, nemzetközi jog, jogbölcselet

1884.08.18.
Románia (Magyarország)
Csernátfalu
1952.10.21.
Magyarország
Pécs
ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1921
  1922
  ETE JÁK
  Nemzetközi Jogi Tanszék
 2. 1921
  1923
  ETE JÁK
  Jogbölcseleti Tanszék
 3. 1921
  1950
  ETE JÁK
  Büntetőjogi és Eljárási Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1908
  FJTE JÁK
  jogtudomány
1913
1952
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1922
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
1936
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1921
  1922
  ETE JÁK Büntetőjogi és Eljárási Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 2. 1921
  1923
  ETE JÁK Jogbölcseleti Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 3. 1921
  1922
  ETE JÁK Nemzetközi Jogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 4. 1922
  1950
  ETE/PTE JÁK Büntetőjogi és Eljárási Tanszék
  tanszékvezető
 5. 1924
  1925
  ETE JÁK
  dékán
 6. 1935
  1936
  ETE JÁK
  dékán
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Szent István Akadémia
 2.  
  Magyar Jogászegylet
 3.  
  Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület
 4.  
  Erdélyi Múzeum Egyesület
 5.  
  Istituto di Studi Legislativi (Róma)
1950
nyugdíj
Ösztöndíj
 1. Berlini Egyetem, állami ösztöndíj (1910-1912)
Leírás
 1. Kriminológia. Bp., 1912.

 2. A bűnsegély és társtettesség fogalmi elhatárolása. Kolozsvár, 1913.

 3. Von der normalen und pathologischen Charakter der Kriminalität. Leipzig, 1913.

 4. A normatív és explikatív módszertani felfogás a büntetőjogban. Bp., 1914.

 5. A büntetőjog átalakulása. Kolozsvár, 1915.

 6. Az új nemzetközi jog. Bp., 1922.

 7. A büntetőjogi alapfogalmak módszertani kritikája. Pécs, 1926.

 8. Bevezetés az új nemzetközi jogba. Pécs, 1929.

 9. A magyar büntető perjog vezérfonala. Pécs, 1931.

 10. Die heutige Lage des Strafrechts. Leipzig, 1931.

 11. A magyar anyagi büntetőjog. Pécs, 1933.

 12. A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi büntető bíróság eszméje. Bp., 1934.

 13. A büntetőjog racionális és irracionális elemei. Bp., 1938.

 14. Schopenhauer jogfilozófiája. Bp., 1939.

Leírás
 1. SZABÓ 419-426.

 2. MÉL I. 779.

 3. RAVASZ IV. 522-530.; VII. 1204-1206.

 4. BENKE 94-96.

 5. MEMORIA 48.

 6. MNLex X. 31.

 7. ÚMÉL III. 484.

 8. MTA II. 579-580.

 9. Kőhalmi L. - Lengvári I.: I. A., az iskolateremtő magister juris criminalis. In: PJPE 45-58.

 10. PL I. 335.

 11. Ádám A. (szerk.): Dr. Holub József és Dr. I. A. pécsi professzorok munkássága. (Studia iuridica auctoritate universitatis Pécs publicata, 109.) Pécs, 1986.

Rövidítésjegyzék