Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Késmárky István

egyházjog, egyházi vagyon- és közigazgatási jog, magyar alkotmány- és jogtörténet, oktatáspolitika

1865.08.04.
Magyarország
Szekszárd
1926.07.05.
Magyarország
Pécs
ETE JÁK
Kar
 1. Akadémiák
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1897
  1922
  PPJL
  Jogtörténeti, Egyházjogi Tanszék
 2. 1922
  1926
  ETE JÁK
  Egyházjogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1894
  BTE JÁK
  jogtudomány
 2. 1894
  BTE JÁK
  államtudomány
 3.  
  BTE HK
  teológia
1902
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1902
  PPJL
  ny. rk. tanár
 2. 1904
  PPJL
  ny. r. tanár
 3. 1922
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1910
  1922
  PPJL
  igazgató
 2. 1922
  1926
  ETE JÁK Egyházjogi Tanszék
  tanszékvezető
 3. 1923
  1924
  ETE JÁK
  dékán
 4. 1923
  1925
  egyetemi templom
  igazgató
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Pécsi Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság
 2.  
  Pécsi Műbarátok Köre
 3.  
  Pécsi Katholikus Kör
 4.  
  Országos Pázmány Egyesület
 5.  
  Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület
 6.  
  Mecsek Egyesület
halál
Folyóirat
 1. Pécsi Közlöny (1903-1905)
 2. Dunántúl (1911-1916)
Leírás
 1. A harangokról. Hittudori értekezés. Bp., 1894.

 2. Az esztergomi érseknek, mint Magyarország prímásának jogai és kiváltságai. Egyházjogi és közjogi tanulmány. Bp., 1896.

 3. Katholikus egyházi vagyonjog. Pécs, 1900.

 4. A jogi szakoktatás reformja. Pécsi Közlöny, 1902. 21-22.

 5. Pécs régi iparos életére vonatkozó eredeti okiratok. A Pécsi-Baranyamegyei Múzeumi Egyesület Évkönyve, 1908/1. 19-30.

 6. Ortvay Tivadar: A mohácsi csata, elvesztésének okai és következményei (Ismertetés). A Pécsi-Baranyamegyei Múzeumi Egyesület Évkönyve, 1910/4. 126-127.

 7. Dr. Concha Győző a jogakadémiák ellen. Dunántúl, 1915. febr. 21. 4-5.

Leírás
 1. KOPCSÁNYI 80.

 2. PPJL Évk. 1899-1922.

 3. SZINNYEI VI. 155.

 4. Dr. K. I. [Nekrológ]. Dunántúl, 1926. júl. 6. 1-2.

 5. SZABÓ 474-476.

 6. RAVASZ I. 107., 110.; IV. 456-457.; VII. 1204.

 7. MÉL IV. 474.

 8. BENKE 109-111.

 9. MEMORIA 50.

 10. Kerekes I.: Ki volt K. I. (1865-1926)? PSzle, 2001/3. 119-121.

 11. MKL VI. 709-710.

 12. Kajtár I.: "Papi talárján a tudós palástja, az egyik kezében a mise-, a másikban a törvénykönyv" - Dr. K. I. jogakadémiai igazgató, jogi kari dékán. In: PPJLE 89-104.

 13. PL I. 390.

 14. K. I. In: Baronek J. - Polgárdy G. (szerk.): Mecsek Egyesület lexikon. Pécs, 2013.

 15. OSZK Gyászjelentésgyűjtemény

 16. K. I. dr. a ravatalon. Dunántól, 1926. júl. 7. 2.

 17. Emlékezés K. I.-ról és az egyetem hősi halottairól. Dunántúl, 1926. nov. 10. 2.

 18. K. I. dr. halála. Akit mindenki szeretett. Pécsi Napló, 1926. júl. 8. 1.

 19. Vasváry F.: Emlékezés Dr. K. I.-ról. A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője 1928-1929. 1. füz. 1-23.

 20. Lengvári I.: Jogakadémiai tanárok mint egyetemi vezetők az Erzsébet Tudományegyetem első pécsi évtizedében. In: PPJLE 193-203.

Rövidítésjegyzék