Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Visegrády Antal

angolszász politika és jog, európai jog- és jogelmélet, posztmodern jogbölcselet

1950.03.17.
Pécs
Élő
PTE ÁJK
Kar
 1. PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1975
  2015
  PTE/JPTE/PTE ÁJK
  Állam- és Jogelméleti Tanszék/ Államtudományi Tanszék/ Jog- és Állambölcseleti Tanszék
 2. 2015
  2021
  PTE ÁJK
  Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1973
  JPTE ÁJK
  jogtudomány
1994
1984
1999
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1995
  JPTE ÁJK
   
2020
Év
Egyetem
 1. 2015
  Lódzi Egyetem
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1996
  2015
  JPTE/PTE ÁJK Jog- és Állambölcseleti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1985
  Graz, Ausztria
 2. 1993
  Durham, Egyesült Királyság
 3. 1994
  New York, USA
 4. 1997
  Hong Kong, Kína
 5. 2013
  Sao Paulo, Brazilía
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Politikatudományi Társaság
 2.  
  Jog- és Államtudományi Társaság
 3.  
  Académie Internationale de Droit Comparé
 4.  
  Szent István Tudományos Akadémia
Év
Kitüntetés
 1. 2007
  Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
 2. 2015
  Arany Katedra Díj
 3. 2015
  Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 4. 2017
  Magyar Jogász Egylet emlékérme
 5. 2021
  Magyar Érdemrend Középkeresztje
2021
nyugdíj
Folyóirat
 1. Jura
 2. Fiat Iustitia
 3. Pravo i Politika
Projekt
 1. 1999 - „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat – fejlesztés”
Ösztöndíj
 1. CEELI-ösztöndíj (USA, 1 hónap)
 2. TEMPUS-ösztöndíj (Cambridge, Nottingham, Firenze, Lund, Trier, Palma de Mallorca, Alicante, Glasgow, Tübingen, Amszterdam, Párizs, Coventry)
 3. OTKA-ösztöndíj (Melbourne, Sidney)
Leírás
 1. A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988.

 2. A jog hatékonysága. Unió Kiadó, Bp., 1997.

 3. Jog- és állambölcselet. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2003.

 4. Államszervezési feladatok és kormányzati kihívások – a jogi kultúra és joghatékonyság kontextusában. Dialóg Campus Kiadó, Bp., 2020.

 5. Mozaikok a világ nagy jogrendszerei köréből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2021.

Leírás
 1. Nochta T., Monori G. (szerk.): Ius est ars - Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2015.

1990-1991 között a JPTE ÁJK, 2013-2015 között a PTE ÁJK dékánhelyettese volt. Az Académie Internationale de Droit Comparé levelező tagja, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja.

Rövidítésjegyzék