Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szalayné Sándor Erzsébet

az Európai Unió intézményi rendje és jogrendje, az Európai Bíróság működése, eljárási rendje, reformja; a személyek szabad mozgása az Európai Unióban, az egyén jogi helyzete a nemzetközi jogban, a bírói gyakorlat szerepe a nemzeti jogok, valamint a közösségi jog változásában

Sándor Erzsébet
1961.12.11.
Románia
Jimbolia
Élő
PTE ÁJK
Kar
 1. PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1986
   
  JPTE/PTE ÁJK
  Államtudományi Tanszék/ Nemzetközi Jogi Tanszék/ Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1986
  JPTE ÁJK
  jogtudomány
2011
1998
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2016
  PTE ÁJK
   
Év
Egyetem
 1. 2015
  Babes–Bolyai Tudományegyetem
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2004
  2007
  PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2004
  2007
  PTE ÁJK
  dékán
 3. 2008
  2013
  PTE Európa Központ
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1992, 1993, 1994
  Universität Bayreuth, Bayreuth, Németország
 2. 1997
  Karl-Franzens-Universität, Graz, Ausztria
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National Minorities
 2.  
  Federation International pour le Droit Europeen Magyar Tagozata
 3.  
  International Law Association Magyar Tagozata
 4.  
  Europäische Rechtsakademie
 5.  
  MTA PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 2009
  Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 2. 2019
  Moór Gyula-díj
aktív
Folyóirat
 1. Pécs Journal of International and European Law
Folyóirat
 1. Studia Europaea könyvsorozat
Projekt
 1. 2015-2019 - OTKA Az Uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás - vezető
 2. 2012- 357640-LLP-2011-HU-AJM-ICS - EU-SCHOLA LLP Jean Monnet Programme, European Union in the schools - projektfelelős
 3. 2011-2012 - HUHR/1001/2.2.1./005 IPA CBC projektfelelős - IDEM: International development management course based on the Cooperation of South Transdanubian and Croatian educational institutions
 4. 2009-2012 - LLP Erasmus IP, Citizenship and Combating Crime in the EU - partner projektfelelős
 5. IRM/TKFO/69-1/2008 - "Itt vagyunk!" - A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai integrációs alap - külső szakértő
Ösztöndíj
 1. 1990 - DAAD-ösztöndíj (Bayreuth, Németország)
 2. 1995 - European University Institute (Firenze, Olaszország)
 3. 1996 - TEMPUS-ösztöndíj (Karl-Franzens-Universität, Ausztria)
 4. 1996 - Schweizerische Osteuropa Bibliothek (Bern, Svájc)
 5. 1999-2002 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Leírás
 1. A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Gondolat Kiadó, Bp., 2003.

 2. Az Európai Unió közjogi alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2003.

 3. A személyek jogállása az uniós jogrendben. NKE Közigazgatástudományi Kar, Bp., 2014.

 4. Ethnic Profiling at Airports. In: Kumin, A. J., Shcmalenbach, K. Wagner, L. J., Schimpfhuber J.(szerk.): Aussen- und sicherheitspolitische Integration im Europäischen Rechtsraum. Jan Sramek Verlag, 2020. 561-569.

 5. A nemzetközi jogi kisebbségvédelem színe és fonákja. Közjogi Szemle, 2018/1. 11-15.

Leírás
 1. Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes két elvi állásfoglalása. Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet honlapja, 2020.12.11. https://kisebbsegkutato.tk.hu/hirek/2020/12/szalayne-sandor-erzsebet-nemzetisegi-ombudsmanhelyettes

 2. Horváth E.: Biztos a nemzeti kisebbségekért. Jogi Fórum honlapja, 2019.08.27. https://www.jogiforum.hu/interju/2019/08/26/szalayne-sandor-erzsebet-biztos-a-nemzeti-kisebbsegekert/

 3. Rostás Sz.: Politikai kérdés az európai kisebbségvédelem – Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről. Krónika Online, 2018.04.15. https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/politikai-kerdes-az-europai-kisebbsegvedelem-n-szalayne-sandor-erzsebet-az-europa-tanacs-romaniai-jelenteserol

2002-2004 között a PTE ÁJK oktatási dékánhelyettese. Az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény(Council of Europe - Framework Convention for the Protection of National Minorities) Tanácsadó Bizottságának tagja 2016 óta. A Federation International pour le Droit Europeen Magyar Tagozatának alapító tagja. Az Europäische Reschtsakademie (ERA) Trier kuratóriumi tagja volt 2008-2011 között, valamint a MTA PAB IX. sz. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottságában elnöki posztot töltött be 2005-2008 között.

Rövidítésjegyzék