Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kérészy Zoltán

egyházjog, alkotmányjog, közigazgatási jog története

1868.07.03.
Magyarország
Sárospatak
1953.08.04.
Magyarország
Feketeerdő
ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1914
  1938
  ETE JÁK
  Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
 2. 1917
  1922
  ETE JÁK
  Egyházjogi Tanszék
 3. 1924
  1925
  ETE JÁK
  Politikai Tanszék
 4. 1926
  1938
  ETE JÁK
  Egyházjogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1890
  BTE JÁK
  államtudomány
 2. 1893
  BTE JÁK
  jogtudomány
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Sárospataki Református Jogakadémia
   
 2.  
  FJTE JÁK
   
1899
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1914
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1914
  1938
  ETE JÁK Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1916
  1917
  ETE
  rektor
 3. 1916
  1918
  ETE JÁK
  dékán
 4. 1917
  1922
  ETE JÁK Egyházjogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 5. 1921
  1922
  ETE JÁK
  dékán
 6. 1922
  1923
  ETE
  rektor
 7. 1924
  1925
  ETE JÁK Politikai Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 8. 1926
  1938
  ETE JÁK Egyházjogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 9. 1936
  1937
  ETE JÁK
  dékán
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTT
 2.  
  Magyar Jogászegylet
 3.  
  Magyar Kálvin Szövetség Intéző Bizottsága
 4.  
  M. kir. Erzsébet Tudományegyetem Barátai Egyesület
 5.  
  Werbőczy Bajtársi Egyesület
Év
Kitüntetés
 1. 1910
  Legmagasabb királyi elismerés
 2. 1934
  Legfelsőbb kormányzói elismerés
1938
nyugdíj
Leírás
 1. A magyar országgyűlések eredete és szervezetük fejlődése a rendi országgyűlések alakulásának kezdetéig. Debrecen, 1898.

 2. Az egyházjog tankönyve, I. Bp., 1903.

 3. Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Kassa, 1906.

 4. A katholikus autonómia közreműködése a főkegyúri jog gyakorlatában. Bp., 1912.

 5. Az új egyházi törvénykönyv és a vegyesházasságok. Pozsony, 1919.

 6. A magyar rendi országgyűlés két táblájának kialakulása. Bp., 1926.

 7. Katolikus egyházjog a Codex Iuris Canonici alapján I–IV. Pécs, 1927.

 8. A Corpus Juris Hungarici mint írott jogi kútfő. Pécs, 1935.

 9. A papi rend törvénykezési kiváltsága az egyházi jog és a régi magyar büntetőjog szerint. Pécs, 1936.

 10. Az egyetemek és a jogakadémiák átszervezésének kérdése. Bp., 1940.

Leírás
 1. SZABÓ 467-472.

 2. MÉL I. 905.

 3. RAVASZ IV. 445-448.; VII. 1203-1204., 1206.

 4. BENKE 106-108.

 5. MEMORIA 50.

 6. Peres Zs.: K. Z. és Holub József. In: PJPE 123-134.

 7. PL I. 387.

 8. OSZK Gyászjelentés Gyűjtemény

 9. Kovács I. G.: K. Z.-nak, a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem magyar alkotmány- és jogtörténetnyilvános rendes tanárának, az egyházjog és a politika jogosított tanárának életrajzi adattára és életútleírása. Per Aspera ad Astra 2015/2. 104-112.

 10. Csizmadia A.: A jogtörténeti oktatás a pécsi tudományegyetemen a két világháború között. K. Z. és Holub József munkássága. In: Pap T. (szerk.): Jubileumi Tanulmányok 2. Pécs, 1967. 107–128.

Rövidítésjegyzék