Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Krisztics Sándor

politika, jogbölcselet, összehasonlító közjog, közigazgatási jog, nemzetközi jog, külpolitika, szociográfia, könyvészet

1890.01.15.
Magyarország
Budapest
1966.06.22.
Magyarország
Budapest
ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1926
  1940
  ETE JÁK
  Jogbölcseleti Tanszék
 2. 1926
  1949
  ETE JÁK
  Politikai Tanszék
 3. 1940
  1945
  ETE JÁK
  Jogbölcseleti I. Tanszék
 4. 1945
  1949
  ETE JÁK
  Nemzetközi Jogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1911
  Kereskedelmi Akadémia (Bp.)
  bank- és biztosításügyi oklevél
 2. 1912
  BTE JÁK
  jogtudomány
 3. 1913
  BTE JÁK
  államtudomány
1920
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1926
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1926
  1940
  ETE JÁK Jogbölcseleti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1926
  1949
  ETE JÁK Politikai Tanszék
  tanszékvezető
 3. 1932
  1933
  ETE JÁK
  dékán
 4. 1940
  1945
  ETE JÁK Jogbölcseleti I. Tanszék
  tanszékvezető
 5. 1942
  1943
  ETE JÁK
  dékán
 6. 1942
  1949
  ETE JÁK Szociográfiai Intézet
  igazgató
 7. 1945
  1949
  ETE JÁK Nemzetközi Jogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 8. 1946
  1947
  ETE
  rektor
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1923
  Olaszország
 2. 1926
  Párizs
 3. 1934
  Anglia, Skócia
 4. 1935
  USA (New York, Baltimore, Philadelphia, Washington, Cleveland, Niagara Falk, Albany, Boston)
 5. 1937
  Párizs
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Külügyi Társaság
 2.  
  Magyar Faluszövetség
 3.  
  Sociological Society (London)
 4.  
  Országos Katolikus Szövetség
 5.  
  Magyar Társadalomtudományi Társaság
 6.  
  Magyar Nemzeti Szövetség Pécs-Baranyai Köre
 7.  
  Magyar Társaság
 8.  
  Magyar Jogászegylet
Év
Kitüntetés
 1.  
  Társadalmi Egyesületek Szövetségének (TESZ) Érdemkeresztje
1949
nyugdíj
Folyóirat
 1. Magyar Nemzeti Bibliográfia (melléklet)
 2. A Magyar Szociográfiai Intézet Közleményei (1941-1948)
 3. Társadalomtudományi Bibliográfia (melléklet)
Leírás
 1. Az államtudományi szeminárium könyvtárának szak- és betűrendes katalógusa a budapesti kir. m. tudományegyetemen. Bp., 1913.

 2. A nemzet és állam a keletkezés, fejlés, viszony szempontjából. Bp., 1914.

 3. Közigazgatási reformtörekvések Ausztriában. Városi Szemle, 1915/1-2. 38-61.

 4. A békeszerződések revíziója. Pécs, 1927.

 5. Politika. Bp., 1931.

 6. Az olasz fasizmus közigazgatási rendszere. Városi Szemle, 1931/2. 177-215.

 7. Nemzeti fennmaradásunk egyetlen biztosítéka. Katholikus Szemle, 1939/9. 513-520.

 8. A nyugati civilizáció válságának sodrában. Katholikus Szemle, 1940/5. 193-196.

Leírás
 1. SZABÓ 573-578.

 2. SZIKLAY 32.

 3. MÉL I. 1019.

 4. RAVASZ IV. 583-589.; VII. 1204-1206.

 5. BENKE 136-138.

 6. MEMORIA 51.

 7. Monori G.: K. S. (1890-1966). In: PJPE 90-99.

 8. PL I. 443-444.

 9. OSZK Gyászjelentés Gyűjtemény

 10. Cseresnyés F.: K. S. a katolikus-keresztény politika lehetőségeiről az 1930-as években. In: Kult L. - Ódor I. (szerk.): Rangos famíliák, jeles személyek a 18-20. századi Dél-Dunántúlon - Baranyai Történelmi Közlemények 6. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 2014. MNL BaML, 2014. 355-376

Rövidítésjegyzék