Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Molnár Kálmán

Szent Korona-tan, magyar közjog története, alkotmánytörténet

1881.04.07.
Románia (Magyarország)
Nagyvárad
1961.03.29.
Magyarország
Budapest
ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1925
  1946
  ETE JÁK
  Magyar Közjogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1903
  BTE JÁK
  jogtudomány
 2. 1904
  BTE JÁK
  államtudomány
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1904-1905
  Berlini Egy.
   
 2. 1904-1905
  Heidelbergi Egy.
   
 3. 1905-1906
  Párizsi Egy.
   
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1925
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
1942
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1925
  1946
  ETE JÁK Magyar Közjogi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1929
  1930
  ETE JÁK
  dékán
 3. 1941
  1942
  ETE JÁK
  dékán
Kezdő év
Szervezet
 1. 1923
  Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesülete
 2. 1923
  Gárdonyi Társaság
 3. 1927
  Szent István Akadémia
 4. 1931
  Janus Pannonius Társaság
 5. 1936
  Országos Felsőoktatási Tanács Jog- és Közgazdaságtudományi Osztály
 6. 1937
  Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. Igazgatósága
 7.  
  Egri Műkedvelők Köre
 8.  
  Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsége (KANSz)
Év
Kitüntetés
 1. 1921
  MTA Monográfia-díj
 2. 1929
  MTA Kornfeld Zsigmond-jutalom
1945-től a PPTE ny. r. tanára
Leírás
 1. Esküdtszékünk. Nagyvárad, 1903.

 2. Kormányrendeletek. Eger, 1911.

 3. Döntvényeink jogi természete. Eger, 1913.

 4. Alkotmányos jogrendünk és a közjogi provizórium. Pécs, 1926.

 5. Magyar közjog, I-II. Pécs, 1926-1928.

 6. A szentkorona-tan kifejlődése és mai jelentősége. Pécs, 1927.

 7. A szentkorona jegyében. Pécs, 1931.

 8. A magyar jogszemlélet néhány alapvonása. Pécs, 1932.

 9. A főkegyúri jogról. Miskolc, 1932.

 10. Államelméletek lecsapódásai a tételes alkotmányjogban. Bp., 1932.

 11. Összegyűjtött kisebb tanulmányai és cikkei, I-II. Pécs, 1933.

 12. Alkotmányjogi reformjaink az 1937. és 1938. években. Pécs, 1938.

 13. Mentelmi jogunk jogalapja és kodifikálása. Magyar Jogászegyleti Értesítő, 1938/24.

 14. Schweitzer G. (vál.): Alkotmányfejlődésünk útjai. Válogatás M. K. hátrahagyott írásaiból. Pécs, 2011.

Leírás
 1. SZABÓ 683-696.

 2. SZIKLAY 33.

 3. MÉL II. 235-236.

 4. RAVASZ IV. 486-493.; VII. 1203-1205.

 5. BENKE 154-156.

 6. Ádám A.: M. K. JURA, 2001/2. 83-86.

 7. MTA II. 889-890.

 8. Tilk P.: M. K. In: PJPE 37-43.

 9. PL I. 525.

 10. OSZK Gyászjelentés Gyűjtemény

 11. Sch. G.: A "zsidóbérenc". Adalékok M. K. közjogász professzor pályaképéhez. Sárospataki füzetek, 2012/2. 61-74.

 12. Schweitzer J. - Schweitzer G.: Kritikus számvetés. M. K. közjogász professzor ismeretlen előadása a zsidóüldözés koráról 1947-ben. In: Sulyok E. - Varga M. (szerk.): Találkozások. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára. Pannonhalma, 2006. 125-147.

 13. Schweitzer G.: „A tisztességes jogtanár”. M. K. pályaképe. [Bp.], 2018.

Rövidítésjegyzék