Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kecskés László

a magyar választottbírósági jog fejlődése, a polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben, a választásbíráskodás eljárásjoga, EU-jog és a jogharmonizáció módszertana, immunitás és állami kárfelelősség

1953.05.15.
Pécs
Élő
PTE ÁJK
Kar
 1. PTE/JPTE ÁJK
 2. PTE KTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1977
  2013
  PTE/JPTE/PTE ÁJK
  Polgári Jogi Tanszék/Civilisztikai Tudományok Tanszéke
 2. 2013
  2019
  PTE ÁJK
  Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1977
  PTE ÁJK
  jogtudomány
1995
1985
1995
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1995
  JPTE ÁJK
   
2013
2019
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1995
  1996
  JPTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 2. 1996
  2013
  JPTE/PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
  tanszékvezető
 3. 2013
  2018
  PTE ÁJK
  dékán
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1989-1990
  University of Pennsylvania, Indiana, USA
 2. 1991
  UNCTAD-konferencia, Moszkva, Oroszország
 3. 2008
  ICCA Congress „50th Anniversary of the New York Convention” Dublin, Írország
 4. 2008-2010
  UNCITRAL konferencia, Bécs, Ausztria
 5. 2010
  ICCA Congress „Arbitration advocacy in changing times", Rio de Janeiro, Brazília
Kezdő év
Szervezet
 1. 2007
  Académie Internationale de Droit Comparé (Párizs)
 2. 2017
  Magyar Választottbírósági Egyesület
Év
Kitüntetés
 1. 1995
  Jean Monnet Professzori Cím (Európai Unió Bizottsága)
 2. 2014
  Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
 3. 2018
  Moór Gyula-díj
aktív
Folyóirat
 1. Európai Jog (2002-)
Folyóirat
 1. PTE-ÁJK PhD tanulmányok
 2. Iustum Aequum Salutare
 3. Jura
 4. Czech & Central European Yearbook of Arbitration
 5. Belügyi Szemle
Projekt
 1. 1986-1990 - „A külföldi jog alkalmazása és a nemzetközi magánjog”
 2. 2018-2019 - "A mediáció jogi szabályozásának továbbfejlesztésére" létrehozott munkabizottság elnöke
 3. 2004 - "A szerződési jog európai egységesítése", azaz a „Common Frame of Reference – CFR” előkészítésében való részvétel
 4. 2007 - "A magyar igazságszolgáltatást átvilágító, és az 1997. évi reformtörvények hatásait vizsgáló" kutatócsoport tagja
Ösztöndíj
 1. 2018-2019 - Az igazságügyi miniszter által a mediáció jogi szabályozásának továbbfejlesztésére létrehozott munkabizottság elnöke
 2. 1997-2001 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Csoport
 1. 2007 - A magyar igazságszolgáltatást átvilágító, és az 1997. évi reformtörvények hatásait vizsgáló kutatócsoport tagja
Leírás
 1. Perelhető-e az állam? Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988.

 2. EK-jog és jogharmonizáció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1999.

 3. EU-jog és jogharmonizáció. [1. kiad.] HVG-ORAC, Bp., 2005.

 4. Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban. HVG-ORAC, Bp., 2012.

 5. A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben. HVG-ORAC, Bp., 2013.

Leírás
 1. Földessy D.: Szerződésbontás? Kártérítés? Beszélgetés a legjobb magyar jogi dolgozat szerzőjével. DN, 1976.11.10., 3.

 2. Havasi J.: Egy pécsi „pandektista”. Universitas, 1986.

 3. Werlinich, K.: Visiting Hungarian professor notes differences. Indiana Gasette, 1990/május.

 4. P. Á. G.: A viperavadász vesztett, a köz nyert. Beszélgetés Kecskés László professzorral a kodifikátor hatalmáról. Népszabadság, 1996.11.25., 25.

 5. Pucz P.: Sípszó után. Még a tojáslabdát is megszerette. Könyvjelző. 2015/június, 91.

1987-1989 között a JPTE ÁJK tudományos ügyek és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese, 2018 óta a PTE ÁJK Doktori Iskola vezetője. 1991-ben a moszkvai UNCTAD-konferencia megválasztott elnöke lett. Académie Internationale de Droit Comparé, Párizs, International Academy of Comparative Law Paris, valamint a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia levelező tagja. 2017-ben a Magyar Választottbírósági Egyesület (Hungarian Arbitration Association) alapító elnöke. Az Európai Jog c. szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági elnöke 2022 óta, valamint a PTE-ÁJK PhD tanulmányoknak is szerkesztőbizottsági elnöke, míg a Jura, a Czech & Central European Yearbook of Arbitration, a belügyi Szemle és a Iustum Aequum Salutare c. szakmai lapok esetén szerkesztőbizottsági tagként tölt be posztot.

Rövidítésjegyzék