Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Aubert Antal

szociálgeográfia, nemzetiségi és etnikai vizsgálatok (népesség és településföldrajzi, valamint szociálgeográfiai aspektusból), turizmusföldrajzi kutatások (turisztikai terméktervezés- és fejlesztés, turisztikai intézményrendszer – desztinációmenedzsment, turisztikai klaszterek)

1952.02.13.
Székelyszabar
Élő
PTE TTK
Kar
 1. PTE IGYK
 2. JPTE TTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1978
  1989
  PTF/JPTE TK
  Földrajz Tanszék
 2. 1989
  1998
  JPTE TK/TTK
  Társadalomföldrajzi Tanszék//Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
 3. 1998
  2006
  JPTE/PTE TTK
  Turizmus Tanszék
 4. 2006
  2008
  PTE IGYFK
  Gazdaságtani és Turizmus Tanszék
 5. 2008
  2020
  PTE TTK
  Turizmus Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1976
  PTF
  földrajz-testnevelés
 2. 1980
  JATE TTK
  földrajz szakos középiskolai tanár
2000
1994
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2015
  PTE TTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1998
  2011
  JPTE/PTE TTK Turizmus Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2006
  2008
  PTE IGYFK Gazdaságtani és Turizmus Tanszék
  tanszékvezető
 3. 2011
  2016
  PTE TTK Földrajzi Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1996, 1998, 2001,2003, 2005
  Bayreuth-i Egyetem, Németország
 2. 2002
  Gifui Egyetem, Japán
 3. 2012
  Nyitrai Egyetem, Szlovákia
 4. 2014
  Plzeni Egyetem, Csehország
 5. 2017
  Grazi Egyetem, Ausztria
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Dél-Dunántúli Földrajzi Társaság
 2.  
  Magyar Turisztikai Egyesület Baranya megyei tagozata
 3.  
  MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottság
 4.  
  Magyar Földrajzi Társaság Turizmusföldrajzi Szakosztálya
Év
Kitüntetés
 1. 2007
  Pro Geographia oklevél
 2. 2012
  Az Év Idegenforgalmi Oktatója elismerés
 3. 2013
  Mestertanár kitüntetés
 4. 2017
  Prinz Gyula-díj
 5. 2020
  Lóczy Lajos Emlékérem
2020
nyugdíj
Folyóirat
 1. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok
Projekt
 1. 1999-2001 - EU-PHARE Interreg IIC. Városmarketing, mint helymarketing. – Bayreuth, Plzen, Pozsony, Graz, Maribor, Pécs
 2. 2002-2005 - OTKA projekt "A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és területi fejlődésére." c. projekt - témavezető
 3. 2004-2007 - FOROST Kelet-Közép-Európai kutatási program, Bayreuth– Kolozsvár–Pécs–Plzen.
 4. MAGISTHERE projekt Olomouc-Tours-Cosenza-Ubeda egyetemeivel együttműködésben „Örökségmenedzser” képzés és koodiploma programjának kialakítása
 5. EFOP-3.6.2.-16-2017-00017 "Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek" c. projekt - alprojektvezető
Ösztöndíj
 1. 1996, 1998, 2001, 2003, 2005 - DAAD-ösztöndíj (Németország)
 2. 2016 - ERASMUS-ösztöndíj (Szlovákia)
Leírás
 1. The Role of Minority Education in the Expansion of the Functions of Hungarian Landscape Houses. Razprave in Gradivo: Treaties and Documents, 2021/86, 99-120. [Társszerz.: Szeidl K.] doi: 10.36144/RiG86.jun21.99-120

 2. A turisztikai desztinációk életciklus-problematikája: az Orfűi példa. Földrajzi Közlemények, 2020/144 (1): 96-111.[Társszerz.: Gonda T., Jónás-Berki M., Mókusné Pálfi A.]

 3. Paradigmaváltás(ok) a magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében, Turizmus Bulletin, 2017/17(1-2): 15-25. [Társszerz.: Barcza A., Gonda T., Horváth Z., Pálfi A.]

 4. Tourism index as an indicator of the intensity of tourism. Acta Geographica Slovenica, 2013/53 (2): 342-363. [Társszerz.: Jónás-Berki M., Marton G.]

 5. Turizmus trendek és térszerkezet Magyarországon. PTE TTK, IDResearch Kft., Publikon Kiadó, Pécs. 2011.

Leírás
 1. Szabó G. (Főszerk.): "Szubjektív élményföldrajz." Tanulmánykötet Aubert Antal professzor tiszteletére. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Digitprint Kft., Pécs, 2021.

1998-2007 között a JPTE/ PTE TTK oktatási dékánhelyettese, 2005-2009 között a PTE TTK Földrajzi Intézet igazgatóhelyettese. A Dél-Dunántúli Földrajzi Társaság titkára (1988-1998), a Magyar Turisztikai Egyesület Baranya megyei tagozat elnöke (1998-2012), a MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottság elnöke (2005-), a Magyar Földrajzi Társaság Turizmusföldrajzi Szakosztály elnöke (2008 óta). A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok folyóirat szerkesztőbizottsági elnöke 2016 óta.

Rövidítésjegyzék