Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Bertók Rózsa

etikatörténet, 18. századi angolszász moralisták, gazdaság és erkölcs, Adam Smith, szaketikák: bioetika, pedagógus etika, gazdasági etika, értékek és tolerancia, az etika tanítás módszerei

Bertók Ilona Rózsa
1955.11.20.
Siklós
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
 3. PTE TTK
 4. PTE ETK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1978
  1989
  POTE
  Magatartástudományi Intézet
 2. 1989
  1992
  JPTE TK/BTK
  Filozófia Tanszék
 3. 1992
  2020
  JPTE/PTE BTK
  Filozófiatörténeti Tanszék/Filozófia Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1978
  PTF
  magyar-orosz
 2. 1986
  ELTE BTK
  filozófia
 3. 1988
  JPTE KTK
  vezetéstudomány
Év
Szak
 1. 1982
  könyvtárkezelő
2009
2002
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2020
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2012
  2015
  PTE BTK Filozófia Tanszék/Filozófiatörténeti Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 2. 2013
  2014
  PTE BTK Filozófia és Művészetelméleti Intézet, mb.
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1997
  Központi Egyetem, Caracas, Venezuela
 2. 1999
  Katolikus Egyetem, Pamplona, Spanyolország
 3. 2010-2017
  Novi Sad, Szerbia (havonta 1 alkalommal)
 4. 2010-2022
  Újvidéki Egyetem, Szabadka, Szerbia (kéthetente 1 alkalommal)
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar-Német Filozófiai Társaság
 2.  
  Alkalmazott Filozófiai Társaság
 3.  
  Magyar Szociológiai Társaság
 4.  
  Ethosz Tudományos Egyesület
2020
nyugdíj
Folyóirat
 1. Létünk
Projekt
 1. Értékkutatások: Bodrogköz, Szerémség, Kiskunság, Pély - folyamatosan
Leírás
 1. Magánvétkek – közhaszon. Dr. Haller Media Kiadó, Pécs, 2002.

 2. Pedagógusetika. Ethosz Egyesület, Pécs, 2009.

 3. Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába: Elméletek, értékek, iskolák, irányzatok. Virágmandula Kft.- Ethosz Egyesület, 2013. [Szerk.]

 4. Moral Philosopher or Economist? Adam Smith's Influence in the 20th Century. Létünk, 2011/3. 71-85.

 5. Család a digitális korban. In: Karikó S. (szerk.): Család, érték, nevelés. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2018. 87-100.

Leírás
 1. Szélpál L.: Interjú Bécsi Zsófiával. PTE BTK, Nexus, 2021/1 (2): 47-49.

 2. Kocsis Á.: Miért éppen a filozófia? Estebéd dr. Bertók Rózsa gondolkodóval. Magyar Szó, 2009.09.21., 12.

Rövidítésjegyzék