Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Horányi Özséb

kommunikációelmélet, szemiotika, logika, vizuális kommunikáció

1942.03.27.
Budapest
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1983
  1991
  JPTE TK
  Magyar Nyelvi Tanszék
 2. 1991
  1999
  JPTE TK/BTK
  Kommunikációs Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1967
  Budapesti Műszaki Egyetem
  villamosmérnök
1982
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1985
  JPTE
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1991
  1991
  JPTE TK Nyelvi és Kommunikációs Intézet
  igazgató
 2. 1992
  1996
  JPTE BTK
  dékán
 3. 1995
  1999
  JPTE BTK Kommunikációs Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1970
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 2. 1976
  North American Society for Semiotic Studies
 3. 1979
  MTA Vizuális Kultúraoktató Munkabizottság
 4. 1986
  MTA PAB Informatikai és Kommunikációs Munkabizottság
 5. 1988
  Magyar Szemiotikai Társaság
 6. 1990
  MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
 7. 1998
  Magyar Pax Romana
 8.  
  Neumann János Társaság
 9.  
  MAB Kommunikációs Szakbizottság
 10.  
  Magyar Kommunikációtudományi Társaság
Utóbb a BME Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék egyetemi tanára
Folyóirat
 1. Janus
Folyóirat
 1. Jel - Kép
 2. Vigilia
 3. Természet világa
Projekt
 1. Kulturális fogalmak változása az információs társadalom kialakulásának idején - Széchenyi pályázat (2002)
 2. A kommunikáció participációs modellje (2002)
Ösztöndíj
 1. Indiana University ösztöndíjasa (1975)
Leírás
 1. A jel tudománya. Bp., 1975. [Társszerk.: Szépe Gy.]

 2. Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez In: Telegdi Zs.- Szépe Gy. (szerk.): A szöveg megközelítései: Általános nyelvészeti tanulmányok XI.. Bp.,1976. 143-165.

 3. Kommunikáció 1.-2. Bp., 1977. [szerk.]

 4. A nyelvről való gondolkodás történetének egyik állomása, Charles Sanders Peirce In: Telegdi Zs. - Szépe Gy. (szerk.) A nyelvről való gondolkodás története. Bp., 1981. 65-90.

 5. A sokarcú kép. Bp., 1983. [szerk.]

 6. Az én egyetememről. Magyar Felsőoktatás, 1991/6–7. 56–57.

 7. Társadalmi kommunikáció. Pécs, 1999. [Társszerz.: Béres I.]

 8. Jegyzetek a felsőfokú újságíróképzés két hagyományáról. In: H. Varga Gy. (szerk.): Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Eger, 2002. 161–168.

 9. A sokarcú kép: válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Bp., 2003. [szerk.]

 10. A kommunikáció mint participáció. Bp., 2007. [szerk.]

 11. Jel, jelentés, információ, kép. Bp., 2006.

 12. Arról, ami problematikus; arról, ami szignifikatív, valamint arról, ami kommunikatív In: Bagdy E. - Demetrovics Zs. - Pilling J (szerk.) Polihistória: Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. Bp., 2009. 199-233.

Leírás
 1. KK 2000. 704.

 2. RÚL X. 58-59.

 3. WW 2004. 596.

 4. PROFA 124.

 5. És a golyó gurul...: H. Ö.-bel beszélget Ferenczi Andrea. [Bp.], 2006.

 6. PL I. 313.

 7. Bajnok Andrea [et al.] (szerk.) A kommunikatív állapot : diszciplináris rekonstrukciók : Horányi Özséb 70. születésnapjára. Bp., 2012. 10-11.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék