Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Rohonyi Zoltán Csaba

a klasszika és a romantika magyar és világirodalma, az irodalomtörténet elméletének hermeneutikai vonatkozásai, kánonelmélet

1943.05.31.
Románia
Kolozsvár
2013.03.01.
Pécs
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1990
  1992
  JPTE TK/BTK
  Irodalomtörténeti Tanszék
 2. 1992
  2006
  JPTE/PTE BTK
  Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1966
  Babes-Bolyai Egyetem (Románia)
  magyar nyelv és irodalom
1996
1991
2003
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1997
  JPTE BTK
   
2011
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1995
  2005
  JPTE/PTE BTK Irodalomtörténeti Tsz./Klasszikus Irodalomtört.-i és Összehasonlító Irodalomtud.-i Tsz.
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Filológiai Társaság
 2.  
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1996
  Az Év Publikációja Díj
 2. 2004
  Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis kitüntetés
2006
nyugdíj
Folyóirat
 1. Irodalomtörténet
Leírás
 1. „Úgy állj meg itt, pusztán!” Közelítés XIX. századi irodalmunkhoz. Esszék, tanulmányok. Bp., 1996.

 2. Kánon és kanonizáció: A XIX. századi irodalom értelmezési kereteihez. In: Takáts J.(szerk.): A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Kijárat Kiadó, Bp., 2000. 7-19.

 3. A romantikus korszakküszöb: a posztkantiánus episztémé: a felbomló neoklasszikus kánon és a kora romantika alakzatai a magyar irodalomban. Osiris-Janus, Bp., 2001.

 4. A „Tökélet ideájától” a lélek szabad tetszéséig: Jegyzetek Kölcsey kritikai normáiról és korai kritikaelméleti töredékeiről. Jelenkor, 2002/7-8. 827-841.

 5. Romantika-szemléletünk mai kérdéseihez. In: Nagy I., Merényi A. (szerk.): "Mit jelent a suttogásod?" Romantika: eszmék, világkép, poétika. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2002. 58-72.

Leírás
 1. Dávid Gy. (szerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon IV. Kriterion, Bukarest, Románia, 2002.

 2. Tolnai M. (szerk.): Köztestületi tagok: 2009. Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 2009. 26.

 3. KK 2000. 1366.

 4. Dezső K., Glass B. (szerk.): Professzori arcképcsarnok. Pécs, 2002. 140.

 5. Tudósok a Tudásközpontban: Rohonyi Zoltán (1943–2013) irodalomtörténész professzor. 2013.03.04. PTE EKTK honlapja. https://www.lib.pte.hu/hu/tudosok/rohonyi_zoltan-26

1992-ben a JPTE BTK dékánhelyettese.

Rövidítésjegyzék