Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Vasváry Ferenc

nemzetgazdaságtan, statisztika, a pécsi jogakadémia története

1872.11.22.
Magyarország
Pécs
1952.01.07.
Magyarország
Pécs
ETE JÁK
Kar
 1. Akadémiák
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1900
  1906
  PPJL
  Római Jogi Tanszék ideigl. tanár
 2. 1906
  1922
  PPJL
  Közigazgatási Jogi és Statisztika Tanszék
 3. 1922
  1944
  ETE JÁK
  Közgazdaságtani és Statisztikai Tanszék
 4. 1923
  1925
  ETE JÁK
  Magyar Közjogi Tanszék
 5. 1943
  1944
  ETE JÁK
  Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék
 6. 1945
  1946
  ETE JÁK
  Társadalomtani és Társadalomtudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1897
  BTE JÁK
  jogtudomány
 2. 1898
  BTE JÁK
  államtudomány
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  PPJL
   
1905
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1900
  PPJL
  ny. rk. tanár
 2. 1907
  PPJL
  ny. r. tanár
 3. 1922
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1922
  1943
  ETE JÁK Közgazdaságtani és Statisztikai Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1923
  1925
  ETE JÁK Magyar Közjogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 3. 1925
  1926
  ETE JÁK
  dékán
 4. 1927
  1928
  ETE
  rektor
 5. 1937
  1938
  ETE JÁK
  dékán
 6. 1943
  1944
  ETE JÁK Közgazdaságtani és Statisztikai Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 7. 1943
  1944
  ETE JÁK Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 8. 1945
  1946
  ETE JÁK Társadalomtani és Társadalomtudományi Tanszék, mb.
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Ausztria
 2.  
  Németország
 3.  
  Belgium
 4.  
  Franciaország
 5.  
  Svájc
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Jogászegylet
 2.  
  Magyar Országos Vöröskereszt Egylet
 3.  
  Pécsi Nemzeti Szabadtanítás Egyesülete
 4.  
  Pécsi és Pozsonyi Jogászok Szövetsége
Év
Kitüntetés
 1. 1898
  Polgári Jubileumi Emlékérem
 2. 1925
  Vöröskereszt II. osztályú díszjelvénye a hadi ékítménnyel
 3. 1927
  MTA pályadíja
1943
nyugdíj
Folyóirat
 1. Pécsi Rotary Club Értesítő (1936)
Leírás
 1. A magyar közigazgatás központi alapszervei. Bp., 1902.

 2. Bevezetés a magyar közigazgatási jogtudományba. Pécs, 1906.

 3. A római jog története. Jegyzetek Vasváry Ferenc dr. előadásai után. [Pécs], [1906.]

 4. A magyar közigazgatási perrendtartás vezérfonala. Pécs, 1907.

 5. Megemlékezés a pécsi jogakadémia megalapításáról. Pécs, 1937.

 6. A pécsi egyetemi szociális tanfolyam múltja és jelene. In: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem 1942/43. tanévi irataiból. Pécs, 1943.

 7. Der ungarische Gesetzentwurf zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Jena, [é. n.]

 8. Balogh Á. - Márfi A. - Schweitzer G. (szerk.): Naplóm a szentháromság nevében! Pécs, 2013.

Leírás
 1. PPJL Évk. 1900-1922.

 2. SZABÓ 1014-1018.

 3. SZIKLAY 27.

 4. MÉL II. 973.

 5. RAVASZ I. 110.; IV. 509-512.; VII. 1203-1205.

 6. BENKE 220-222.

 7. MEMORIA 57.

 8. Szőke G. L.: V. F. In: PJPE 313-324.

 9. Schweitzer G.: A "jóformán minden európai nyelven" beszélő professzor - V. F. a Pécsi Püspöki Joglyceumban. In: PPJLE 169-192.

 10. PL II. 378-379.

 11. Bismarck élete és működése. V. F. dr. szabadliceumi előadása. Dunántúl, 1917. nov. 14. 4.

 12. Lengvári I.: Jogakadémiai tanárok mint egyetemi vezetők az Erzsébet Tudományegyetem első pécsi évtizedében. In: PPJLE 193-203.

Rövidítésjegyzék