Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Orbán Jolán

Jacques Derrida filozófiája, a dekonstrukció és ennek irodalomelméleti vonatkozásai

1962.02.07.
Románia
Csíkszereda
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1991
  1996
  JPTE TK/BTK
  Irodalomtörténeti Tanszék
 2. 1996
   
  JPTE/PTE BTK
  Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1987
  Babes-Bolyai Tudományegyetem (Románia)
  magyar-orosz szakos középiskolai tanár
2007
1995
1994
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2011
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2017
  2019
  PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  igazgató
 2. 2017
   
  PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1995-1996
  Virginia University, USA
 2. 1996
  EHESS, Párizs, Franciaország
 3. 1998, 1999, 2014
  Ludwig Maximilian Universität, München, Németország
 4. 2011-2012
  Babes-Bolyai Tudományegyetem, Románia
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Filozófiai Társaság
 2.  
  Magyar Filológiai Társaság
 3.  
  MTA PAB I. Nyelv és Irodalomtudomány Szakbizottság
 4.  
  Magyar-Német Filozófiai Társaság
 5.  
  Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises, Sorbonne III., Párizs, Franciaország
Év
Kitüntetés
 1. 1998
  Fiatal Kutatók Díja
 2. 1999
  Mestertanár kitüntetés
 3. 2011
  MTA PAB Tudományszervezési Díj
 4. 2016
  Apáczai Csere János-díj
 5. 2019
  The Jacques Derrida Law and Culture Prize
aktív
Projekt
 1. 1995-1997 - OTKA: Irodalomelméleti problémák megközelítése az oktatásban
 2. 1999-2002 - OTKA: Nyelvaktusok, beszédaktusok, írásaktusok - Wittgenstein, Austin, Derrida
 3. 2000-2003 - OTKA: A kulturális kritika elmélete gyakorlata, alkalmazása az oktatásban
 4. 2007-2010 - EKF: A kulturális különbözőség poétikája és politikája
 5. 2009-2011 - TÁMOP 4.1.2.-08/1 B pályázat
Ösztöndíj
 1. 1997-1998 - HESP Ösztöndíj
 2. 1997-2001 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 3. 2001-2004 - Széchenyi István Ösztöndíj
 4. 2014 - Campus Hungary Ösztöndíj (Sorbonne Nouvelle, Párizs, Franciaország)
Csoport
 1. 1997 óta - Sensus Kutatócsoport
Leírás
 1. Derrida írás-fordulata. Dianoia sorozat, Jelenkor, Pécs, 1994.

 2. A szöveg mint intermediális esemény [Digitális tananyag] 2011. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/orban_inter-med/index.html

 3. A dekonstruktív irodalomtörténet-írás lehetőségei és lehetetlenségei. Literatura, 2005/31 (3): 298-311.

 4. Testhatársértések - a performativitás kegyetlensége. In: Borbély A., Orbán J., Pieldner J. (szerk.): Irodalom, test, emlékezet. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2014. 15-36.

 5. Nyelvjátékok, írásjátékok, olvasásjátékok. Korunk, 2016/3. 19-31.

Leírás
 1. Czigány Á.: Az írás anonimitása (Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata). Pannonhalmi Szemle, 1995/3 (1): 128-132.

 2. Kulcsár-Szabó E.: Más(ik) szöveg - más írás? A Derrida-recepció és a hazai de/konstrukció-értelmezés néhány kérdése. Literatura, 1994/2. 178-203.

 3. Kulcsár-Szabó Z.: Orbán Jolán Derrida írás-fordulata, [Könyvismertető]. Jelenkor, Pécs, 1996/61 (7): 559-560.

 4. Mihajlovic, P.: Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata. In: Michalovic, P. (szerk.): Az idióma keresése. Kalligram Kiadó, Pozsony, 1997.

 5. Moser, P.: „Was ist Dekonstruktion?” Information Philosophie, 2002. 95-102. „Als eine Wende in der Philosophiegeschichte interpretiert die ungarische Philosophin Jolán Orbán die Denk-, Schrift und Leseweise Derridas in ihrem Buch. In: Orbán J. (szerk.): Derridas Schriftwende. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999.

A Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises Sorbonne bizottsági tagja.

Rövidítésjegyzék