Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Font Márta

Kelet-Közép-Európa története a középkorban, a Kijevi Rusz története, középkori keleti szláv-magyar kapcsolatok, krónikakutatás

Frankné Font Márta
1952.04.28.
Pécs
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1983
  2020
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Középkori és Koraújkori Történeti Szeminárium/Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1975
  JATE BTK
  történelem-orosz
1997
1990
2003
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1998
  JPTE BTK
   
2020
Év
Egyetem
 1. 2002
  Akademie der Wissenschaften und Literatur, Mainz, Németország - levelező tag
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1995
  2017
  JPTE/PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1999
  2005
  JPTE/PTE BTK
  dékán
 3. 2015
  2017
  PTE Tanárképző Központ
  főigazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1986-2019
  Insztitut Szlavjanovegyenyija i Balkanyisztiki, Moszkva, Oroszország (1986-2019 között 15 alkalommal)
 2. 1987-2016
  Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország (1987-2016 között 17 alkalommal)
 3. 1998-2018
  Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Németország (1998-2018 között 10 alkalommal)
Kezdő év
Szervezet
 1. 1990
  MTA II. Osztály Magyar-Orosz Történettudományi Bizottság
 2. 1996
  Medieval Chronicle Society
 3. 2005
  MTA II. Osztály Magyar-Ukrán Történész Vegyesbizottság
 4.  
  MTA PAB Történeti és Filozófiai Szakbizottság
 5.  
  MAB Bölcsészettudományi Bizottság
 6.  
  Pécs Város Középkori Egyetem Alapítvány Kuratórium
Év
Kitüntetés
 1. 2011
  OTDT Emlékplakett
 2. 2012
  Pro Facultate díj (PTE BTK)
 3. 2013
  Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
 4. 2013
  Zsolnay Tudományos Díj (MTA PAB)
 5. 2014
  Pro Civitate díj (Pécs városa)
 6. 2021
  Nagy Lajos Király Díj
2020
nyugdíj
Folyóirat
 1. Specimina Nova Sectio Mediaevalis (sorozatszerk.: 2001-2013)
 2. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok (sorozatszerk.: 2003-)
 3. Az Árpád-kor és Anjou-kor egyházi archontológiájának kérdései (sorozatszerk.: 2019-)
 4. Világtörténet (vendégszerk.: 2017/1.)
 5. Századok (szerk.biz. tag: 2000-)
Projekt
 1. 1991-1993 - OTKA Magyarok a Kijevi Évkönyvben - témavezető
 2. 1995-1999, 2000-2004 - OTKA Pécs története nagymonográfia - témavezető
 3. 2001-2005 - OTKA Magyarország kormányzati rendszere (1000-1526) - témavezető
 4. 2005-2009 - Doktori Iskolát Támogató OTKA Program Régiók formálódása Európa közepén (900-1453) - témavezető
 5. 2009-2011, 2014-2015 - TÁMOP Kompetencia-alapú pedagógusképzés fejlesztése
Ösztöndíj
 1. 1993 - TEMPUS-ösztöndíj (Thesszaloniki, Görögország)
 2. 1993 - DAAD-ösztöndíj (Tübingen, Köln, Németország)
 3. 1999 - Cambridge Hospitality Sceme (Cambridge, Egyesült Királyság)
 4. 2003, 2007 - Collegium Hungaricum Ösztöndíj (Bécs, Ausztria)
 5. 1997-2000 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Csoport
 1. 2007-2011 - MTA-ELTE Russzisztikai Kutatócsoport - témavezető
 2. 2005-2012 - Regesta imperii (Sigismund-projekt) Mainz-i Akadémia, Bécs
 3. 2008-2012 - Középkori egyháztörténet: együttműködés az Erlangeni Egyetemmel
 4. 2019-2020 - ELKH-PTE-ELTE Középkori egyházi archontológia (1000-1387)
Leírás
 1. Oroszország, Ukrajna, Rusz. Balassi Kiadó-JPTE, Bp.-Pécs, 1998.

 2. Keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10-12. században. Balassi Kiadó, Bp., 2005.

 3. Kálmán (1208-1241), Halics királya, Szlavónia hercege. Kronosz Kiadó, Pécs, 2017. [Társszerző: Barabás G.]

 4. Dinasztikus érdekek nyomában. Árpádok, Piastok, Rurikok az európai politikában. Kronosz Kiadó, Pécs, 2018.

 5. The Kings of the House of Árpád and Rurikid Princes. ELKH Research Centre for the Humanities, Bp., 2021.

Leírás
 1. Bagi D., Fedeles T., Kiss G. (szerk.): „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Kronosz Kiadó, Pécs, 2012.

 2. Barabás G.: „Mindenkihez úgy kell hozzáállni, hogy tudóst nevelünk belőle”. Interjú Font Mártával. Nexus, 2021/1 (2): 12-16.

 3. Barabás G.: Interjú Prof. Dr. Font Mártával. Pontes, 2021/4. 339-355.

 4. Dezső K., Glass B. (szerk.): Professzori arcképcsarnok. PTE, Pécs, 2002. 121.

 5. Balogh M., Palasik M. (szerk.): Nők a magyar tudományban. Napvilág Kiadó, Bp., 2010. 250-251.

2007-2008 között a PTE általános, oktatási és tudományos rektorhelyettese, 2007-2010 között pedig oktatási és tudományos rektorhelyettes. 2002 óta a mainzi Akademie der Wissenschaften und Literatur levelező tagja. A MTA II. Osztály Magyar-Orosz Történettudományi Bizottság alelnöke (1999-től), a MTA II. Osztály Történettudományi Bizottság tagja volt 2020-ig (alelnöke: 200-2009, 2017-2020 között), a MAB Történeti Szakmai Bizottságának tagja (2001-2006), illetve Plénumtagja (2012-2014), a MTA PAB Történeti és Filozófiai Szakbizottság elnöke (1996-2014), majd a PAB alelnöke (2017-től) is volt, de a MAB Bölcsészettudományi Bizottság társelnökeként (2010-2017), a Tanárképzési Bizottság elnökeként (2013-2017), valamint a Pécs város Középkori Egyetem Alapítvány Kuratóriumában is kuratóriumi elnöki posztot töltött be 2002-2014 között.

Rövidítésjegyzék