Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Sashalmi Endre

a nyugati és az orosz államfejlődés összehasonlítása, az abszolutizmus és az autokrácia ideológiájának összehasonlítása, az orosz államfogalom 1613-1825 között

1964.08.29.
Székesfehérvár
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1989
  1990
  JPTE TK
  Történelem Tanszék
 2. 1991
   
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1989
  JPTE TK
  történelem-orosz szakos középiskolai tanár
2008
1997
2015
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2011
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2017
  2018
  PTE BTK Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2018
  2020
  PTE BTK Történettudományi Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1996, 2007
  University of Edinburgh, Skócia
 2. 2011, 2012, 2013
  Moszkva, Oroszország
Kezdő év
Szervezet
 1. 1999
  Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
 2. 2000
  MTA PAB Kelet-és Közép-Európa Története Munkabizottság
 3.  
  MTA Köztestülete
Év
Kitüntetés
 1. 1989
  Pro Scientia Aranyérem
 2. 2011
  Jubileumi OTDK Emlékérem
aktív
Folyóirat
 1. RussianStudiesHu
 2. Ferdinand Schöningh-„Law and Religion in the Early Modern World”
Projekt
 1. 1998-2002 - OTKA A társadalmi szerződés gondolata a 18. századi Oroszországban - egyéni
 2. 2003-2007 - OTKA Kelet-Európa és a Balkán 1000-1800. Intellektuális történeti konstrukciók, vagy valós történeti régiók?
Ösztöndíj
 1. 1986-1987 - California University of Pennsylvania ösztöndíja (USA)
 2. 1993 - Oxford Hospitality Scheme (St John’s College, Oxford, Egyesült Királyság)
 3. 1996 - Fellows’ Fellow (Institute of Advanced Studies, Edinburgh, Skócia)
 4. 2000 - Magyar Fellow (NIAS, Wassenaar, Hollandia)
 5. 2007 - Mellon ösztöndíj (Institute of Advanced Studies, Edinburgh, Skócia)
 6. 2001-2004 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Csoport
 1. 2003-2007 - OTKA Kelet-Európa és a Balkán 1000-1800. Intellektuális történeti konstrukciók, vagy valós történeti régiók?
Leírás
 1. A nyugat-európai államfejlődés vázlata (1000-1700). Pannonica Kiadó, Bp., 2006.

 2. Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter idején. Az írott források és az ikonográfia tükrében. Kronosz Kiadó, Pécs, 2013.

 3. Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben (1300-1800). Kronosz Kiadó, Pécs, 2015/2021.

 4. Political Theology and the Emergence of Female Personifications of Russia in Visual Sources from a European Perspective: The Petrine Period as a Watershed. Russian History, 2018/1. 70-85.

 5. A hatalom és az állam problematikája Oroszországban 1462–1725 között európai perspektívából. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2020.

A MTA PAB Kelet-és Közép-Európa Története Munkabizottság elnöke. A RussianStudiesHu c. folyóirat, illetve a „Law and Religion in the Early Modern World” c. sorozat szerkesztőbizottsági tagja.

Rövidítésjegyzék