Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Fekete Mária

késő bronzkor, korai vaskor, fémművesség, kapcsolatok-kereskedelem, vallástörténet

1950.04.25.
Budapest
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1987
  1990
  JPTE TK
  Történelem Tanszék
 2. 1990
  2015
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Ókortörténeti és Régészeti Szeminárium/Ókortörténeti és Régészeti Tanszék/Ókortörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1974
  ELTE BTK
  régészet
2008
2007
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2004
  2005
  PTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 2. 2009
  2014
  PTE BTK Ókortörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  British Museum, London, Egyesült Királyság
 2.  
  Merton College, Oxford, Egyesült Királyság
 3.  
  Crickly Hill, Egyesült Királyság
 4.  
  Université Aix en Provence, Saint Blaise - Saint-Mitre-les-Remparts, Franciaország
 5.  
  Naturhistorisches Museum; Graz, Ausztria
 6.  
  Landesmuseum Joanneum, Magdalensberg, Ausztria
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Ókortudományi Társaság
 2.  
  Régészeti Társulat
 3.  
  Régész Szövetség
 4.  
  Ősrégészeti Társaság
 5.  
  MTA PAB Régészeti Munkabizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1982
  Miniszteri dicséret
2015
nyugdíj
Folyóirat
 1. Specimina Electronica Antiquitatis - SEA (online)
 2. Specimina Electronica Antiquitatis – Libri - SEA-L (online)
Folyóirat
 1. Specimina Nova
Ösztöndíj
 1. 1976 - Cambridge-Summer School (London, British Museum; Oxford Merton College; Crickly Hill, Egyesült Királyság – ásatás)
 2. 1980 - Université Aix en Provence (Saint Blaise - Saint-Mitre-les-Remparts, Franciaország – ásatás)
 3. 1982 - Collegium Hungaricum-ösztöndíj (Bécs; Graz; Magdalensberg; Ausztria - ásatás)
Csoport
 1. 2009-2015 – Európé Kutatóközpont
Leírás
 1. Események és szemelvények a Kárpát-medencei vaskor történetének tanulmányozásához. (Egyetemi segédtankönyv). Specimina Nova, Suppl. VII. PTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Pécs, 2007.

 2. Láncok, láncszemek. Új bronztárgyak és technológiai újítások a regölyi tumulus leletanyagában – egy kutatási program elé. [Társszerz.: Barkóczy P., Erdélyi Z., Gyöngyösi Sz., Juhász L., Szabó G.] In: Cseh F., Kiss V., Szulovszky J. (szerk.): A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. ELKH, Bölcsészettudományi Kutató Központ, Bp., 2021. 43-59.

 3. Sankt Veit. Angaben den prähistorischen Feiern und Götter(namen) sowie dem Schmuck der Zeremonien Bekleidung aus Pannonien. In: Bolohan, N., Matau, F., Tencariu, F. A. (szerk.): Signa Praehistorica. Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno. Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2010. 373-402.

 4. Szentvid vára. Adatok Kőszeghegyalja ős- és középkori várainak történetéhez. – Die Burg von Szentvid (Die Ausgrabungen 1973-1986): A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlésének előadásai. Korai várépítészet a Nyugat-Dunántúlon. Kőszeg, 2007.05.11-13., Savaria, 2008/ 31 (2): 77-155.

 5. Néhány gondolat a neolitikus, ún. steatopyg idolok ürügyén. Savaria, 2005/29. 95-130.

Leírás
 1. Csabai Z., Szabó E., Vilmos L., Vitári-Wéber A.(szerk.): Európé égisze alatt. Ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól. Ókor-Történet-Írás 4. L’Harmattan, Pécs, 2015.

 2. Liber Amicorum. Studia Mária Fekete Dedicata. (Red.: Gresz Á.): Specimina Nova Dissertationum ex institutis historiae antiquae et archaeologicae universitatis Quinqueecclesiensis, Suppl. XIII., Pécs, 2022.

Rövidítésjegyzék