Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szendi Zoltán

osztrák líra, a századforduló irodalma, Thomas Mann

Szendi Zoltán András
1950.02.12.
Paloznak
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1978
  1990
  PTF/JPTE TK
  Irodalomtudományi Tanszék
 2. 1991
  2020
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Német Tanszék/Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
Év
Egyetem
Szak
 1. 1975
  JATE BTK
  magyar-német szakos középiskolai tanár
2000
1989
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2007
  PTE BTK
   
2020
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1991
  1994
  JPTE TK/BTK Német Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1994
  2015
  JPTE/PTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszéke
  tanszékvezető
 3. 2008
  2015
  PTE BTK Germanisztika Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1981-1982, 1984
  Thomas Mann-Archiv, Zürich, Svájc
 2. 1993
  Institut für Germanistik, Universität Wien, Bécs, Ausztria
 3. 1994, 1998
  Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, Universität Heidelberg, Németország
 4. 1999, 2001, 2003
  Germanistisches Institut, Universität Graz, Ausztria
 5. 2005
  Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Mediensemiotik, Universität Passau, Németország
 6. 2011, 2015
  Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik, Goethe Universität Frankfurt, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Modern Filológiai Társaság
 2.  
  Magyar Germanisták Társasága
 3.  
  Germanisták Nemzetközi Szövetsége
 4.  
  Thomas Mann-Gesellschaft
 5.  
  Rilke-Gesellschaft
Év
Kitüntetés
 1. 1997
  Az Év Legjelentősebb Publikációja (JPTE BTK)
 2. 2012
  Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse
 3. 2018
  Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 4. 2021
  Pro Germanistica Hungarica
2020
nyugdíj
Folyóirat
 1. Jahrbuch der ungarischen Germanistik (2011-2017)
Folyóirat
 1. Studien für Germanistik/Pécser Studien für Germanistik (1993-)
Projekt
 1. 1992–1997 - OIT: FEFA Korszerűsítés a német nyelv és irodalom szakos tanár- és bölcsészképzésben
 2. 1998, 2001,2003 - Aktion Österreich-Ungarn : Oktatási és kutatási együttműködés a gráci egyetem Germanisztikai Intézetével (3-3 év)
 3. 2004–2006 - OTKA, DE, PTE: egyetemközi germanisztikai kutatási program, A formák ideológiája
 4. 2006–2009 - Jedlik Ányos-projekt, ELTE- SZTE-PTE: egyetemközi germanisztikai kutatási program, „Regionalitás, kulturális technikák és tudományképek a századforduló és a két világháború közötti korszak kultúrájában"
 5. 2013-2015 - TÁMOP-4.1.2. „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen”
Ösztöndíj
 1. 1986 - Művészeti Alap egyéves belföldi ösztöndíja
 2. 1981 1982, 1984 - Schweizer Bundesstipendium (Thomas Mann-archívum, Zürich)
 3. 1999 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 4. 1999, 2001, 2003 - Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja (Universität Graz, Ausztria)
 5. 2004 - DAAD-ösztöndíj (Tübingen, Németország)
Csoport
 1. 1992-1997 - Korszerűsítés a német nyelv és irodalom szakos tanár- és bölcsészképzésben
 2. 1998, 2001, 2003 - Oktatási és kutatási együttműködés a gráci egyetem Germanisztikai Intézetével
 3. „Regionalitás, kulturális technikák és tudományképek a századforduló és a két világháború közötti korszak kultúrájában - alprogramvezető
 4. „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen”
Leírás
 1. Lélek és kép: Világkép és kompozíció Thomas Mann kisepikájában. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 1996.

 2. Durchbrüche der Modernität. Studien zur österreichischen Literatur. Edition Praesens, Bécs, Ausztria, 2000. 180.

 3. Das Paradoxe der Ich-Befindlichkeit in der Lyrik Ingeborg Bachmanns. Zeitschrift für Deutsche Philologie, Berlin, Németország, 2004/123 (4): 605–617.

 4. Perspektivierung und Daseinsdeutung in der Lyrik der mittleren Periode Rainer Maria Rilkes. Praesens Verlag, Bécs, Ausztria, 2010. 288.

 5. Sorsminiatűrök gesztusmozzanatai Peter Bichsel rövidtörténeteiben. Filológiai Közlöny, 2021/57 (1): 136-153.

Leírás
 1. P. Müller P.: Szendi Zoltán: Lélek és kép: Világkép és kompozíció Thomas Mann kisepikájában. Jelenkor, 1998/október, 1092–1094.

 2. Kerekes A.: Zoltán Szendi: Durchbrüche der Modernität. Studien zur österreichischen Literatur. Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, 2002. 167–169.

 3. Rácz G.: Szendi, Z.: Perspektivierung und Daseinsdeutung in der Lyrik der mittleren Periode Rainer Maria Rilkes. Jahrbuch der ungarischen Germanistik, 2010. 332–335.

 4. Kurt, B.: Zoltan Szendi: Perspektivierung und Daseinsdeutung in der Lyrik der mittleren Periode Rainer Maria Rilkes. Literaturhaus, Bécs, Ausztria, 2012.

 5. Böning, H.: Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914. Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte, 2015/17. 227–228.

Rövidítésjegyzék