Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kisbán Eszter

magyar néprajz, európai etnológia, életmód, különösen táplálkozáskultúra történeti vizsgálata, néprajzi kartográfia

1936.09.20.
Pécs
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1996
  2006
  JPTE/PTE BTK
  Néprajz Tanszék/Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1960
  ELTE BTK
  néprajz(muzeológia)-történelem szakos középiskolai tanár
1997
1967
1992
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1997
  JPTE BTK
   
2006
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1996
  2001
  JPTE/PTE BTK Néprajz Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1964
  Institut für Deutsche Volkskunde, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, NSZK
Kezdő év
Szervezet
 1. 1970
  International Ethnological Food Research Group
 2. 1995
  Internationale Ethnokartographische Kommission
 3.  
  Magyar Néprajzi Társaság
 4.  
  International Commission for Research into European Food History
 5.  
  MTA Köztestülete
Év
Kitüntetés
 1. 1981
  ELTE kitüntetéses doktora
 2. 1995
  Györffy István Emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság)
 3. 1995
  Ipolyi Arnold-díj
 4. 2005
  Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis elismerés
 5. 2006
  Apáczai Csere János-díj
2006
nyugdíj
Folyóirat
 1. Demos (1967-1990)
Projekt
 1. Magyar Néprajzi Atlasz (4 MTA projekt: 1955-1992, 1987-1992)
Ösztöndíj
 1. 1999-2002 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Leírás
 1. Food Habits in Change: The Example of Europe. In: Kisbán E., Fenton, A. (szerk.): Food in Change. Eating Habits from the Middle Ages to the Present Day. John Donald Publishers, Edinburgh, 1986. 2-10.

 2. Phasen des Wandels der Nahrungsgewohnheiten in Mitteleuropa. Ein Vergleich zwischen Nordwestdeutschland und Ungarn. In: Wiegelman, G. (szerk.): Wandel der Alltagskultur seit dem Mittelalter: Epochen-Zäsuren. Coppenrath Verlag, Münster, 1987. 179-198.

 3. Népi kultúra, közkultúra, jelkép: a gulyás, pörkölt, paprikás. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., 1989.

 4. Életmód: Táplálkozáskultúra. In: Balassa I., Paládi-Kovács A. (szerk.): Anyagi kultúra 3. (Magyar néprajz IV.) Akadémiai Kiadó, Bp., 1997. 417-583.

 5. A magyar népi műveltség korszakai: Táplálkozáskultúra. In: Paládi-Kovács A., Flórián M. (szerk.): Táj, nép, történelem. (Magyar néprajz I.2.). Akadémiai Kiadó, Bp., 2009. 45.

Leírás
 1. Szilágyi M.: A jelenidejűség és a történetiség Kisbán Eszter etnográfiai kutatásaiban. In: Vargyas G. (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. A PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai : Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. L’Harmattan, Bp., 2011. 449-458.

 2. Báti A.: Kisbán Eszter köszöntése. Néprajzi Hírek, 2017/1. 65-69.

Az International Commission for Research into European Food History (ICREF) (alapító) tagja 2006-ig és a International Ethnological Food Research Group, in collaboration with SIEF Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore alapító tagja.

Rövidítésjegyzék