Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Nagy Zoltán

kulturális antropológia, finnugrisztika, Nyugat-Szibéria kultúrái (hantik, szölkupok), vallásantropológia, kulturális változások, alkohol és társadalom kapcsolata, identitás, etnicitás, modernizáció, posztszovjet kutatások

1968.12.23.
Baja
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1997
   
  JPTE/PTE BTK
  Néprajz Tanszék/ Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1994
  JPTE BTK
  magyar nyelvészet és irodalom, finnugor specializáció
 2. 1997
  JPTE BTK
  néprajz
2005
2012
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2016
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2007
   
  PTE BTK Néprajz Tanszék/Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2013
  2013
  PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete
  igazgató
 3. 2016
  2019
  PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1992, 1993, 1998-1999, 2001, 2008, 2012
  Szibéria, Oroszország (néprajzi terepkutatás)
Kezdő év
Szervezet
 1. 2005
  MTA PAB Néprajzi Albizottság
 2. 2006
  Finnugor Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottsága
 3. 2012
  Magyar Néprajzi Társaság
 4. 2014
  MTA Néprajztudományi Bizottság
 5. 2015
  The International Committee of Finno-Ugric Congresses (rendes tag)
Év
Kitüntetés
 1. 2002
  Jankó János Díj
 2. 2006
  Finnugor-díj Vértes Edit Emlékére
 3. 2021
  Arany Katedra Díj
aktív
Folyóirat
 1. PNEKAT Füzetek
 2. Tomszk Nyelvészeti és Antropológiai Folyóirat/Tomskiy zhurnal lingvistiki i antropologii (Tomszk)
 3. Travaux ethnographiques de la Societe finno-ougrienne (Helsinki)
Folyóirat
 1. Études finno-ougriennes (Párizs)
 2. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
 3. A Finnugrisztika Évkönyve/Yezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy (Izsevszk, Oroszország)
 4. Paksi Múzeumi Füzetek
 5. PNEKAT Working Papers
Projekt
 1. 1997-1998 - „Szent helyek és kultuszok a vaszjugáni hantik vallásában”
 2. 1997-2000 - „Az obi-ugor áldozati rendszer feltárása”
 3. 2010-2014 - Szimbolikus tájak és etnikus kapcsolatok Oroszországban,
 4. 2014 -„Культурное наследие северной части Евразийского континента: методология исследования, история, современное состояние” projekt (Томский Государственный Университет, Институт исскуств и культуры, Кафедра Музеологии, культурного и природного наследия)
 5. 2017 - "Representations of Indigenous Peoples of the Asian Peripheries of the Russian Empire (Northern and Inner Asia) in the Legacies of Travelers from Austro-Hungary“.
Ösztöndíj
 1. 1992, 1994 - Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ösztöndíja
 2. 1998 - Annelie Kümpers-Greve Stipendium
 3. 1998 - Martin György Alapítványi Ösztöndíj
 4. 2007 - Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
 5. 2010 - Klebelsberg Kuno-ösztöndíj
Csoport
 1. 2010-2014 - „Szimbolikus tájak és etnikus kapcsolatok Oroszországban”
Leírás
 1. Az őseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani hantiknál. MTA Néprajzi Kutatóintézet – PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, L’Harmattan, 2007.

 2. A vaszjugáni hantik. A vallási rendszer változásai a XIX-XXI. században/Васюганские ханты. Изменение религиозной системы в XIX-XXI веках. Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem Kiadója, Tomszk, 2011. [Magyarról ford. Puskás D., társszerk. Lukin, N. V.]

 3. Medvék, vadászok, történetek.: A medve és az ember a Vaszjugán mentén. PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, L'Harmattan Kiadó, Bp., 2021.

 4. Egy folyó több élete. Hantik és oroszok a nyugat-szibériai Vaszjugán mentén. (Kultúrák keresztútján 27.) ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, L’Harmattan Kiadó, Bp., 2021.

 5. Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, L’Harmattan, 2012. [Társszerk.: Landgraf I.]

A MTA PAB Néprajzi Albizottság elnöke. A Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja. Az ICFUC rendes tagja. A PNEKAT Füzetek alapító főszerkesztője.

Rövidítésjegyzék