Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Bárdossy Ildikó

tantervelmélet és tantervfejlesztés, projektek az oktatásban, produktív tanulás, a Város, mint Iskola első hazai modelljének kidolgozása, interaktív és reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben

1954.01.01.
Dombóvár
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1978
  1985
  PTF/JPTE TK
  Szentlőrinci Iskolakísérlet
 2. 1985
  1991
  JPTE TK
   
 3. 1992
  1996
  JPTE BTK
  Neveléstudományi Tanszék/Pedagógia Tanszék
 4. 1996
  2000
  JPTE/PTE BTK
  Oktatásmódszertani Tanszék
 5. 2004
  2018
  PTE BTK
  Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1977
  PTF
  orosz-pedagógia
 2. 1982
  ELTE TTK
  pedagógia, nevelésszociológia specializáció
2008
1997
1986
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1998
  2000
  JPTE/PTE BTK Oktatásmódszertani Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 2. 2004
  2014
  PTE BTK Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék
  tanszékvezető
 3. 2007
  2008
  PTE BTK Neveléstudományi Intézet, mb.
  igazgató
 4. 2009
  2012
  PTE BTK Neveléstudományi Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1988
  Philipps Universität, Marburg, NSZK
 2. 1988
  Wilhelms Universität, Münster, NSZK
 3. 1993
  Jyväskylä University, Finnország
 4. 1995
  City as School, Fordham University, New York, USA
 5. 1998
  Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország
 6. 2008, 2009
  Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  International Network of Produktive Learning Projects and School
 2.  
  MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság
 3.  
  MTA PAB Pedagógiai Munkabizottság
 4.  
  MTA Köztestülete
 5.  
  MAB Pszichológiai és Neveléstudományok Bizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 1984
  Kiváló Munkáért díj
 2. 2006
  Az Év Publikációja Díj
 3. 2009
  MTA PAB Tudományszervezési Díj
 4. 2012
  Arany Katedra Díj
 5. 2018
  Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis kitüntetés
2018
nyugdíj
Folyóirat
 1. Módszertani Közlemények
 2. Oktatás és Társadalom
 3. Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyvek
Projekt
 1. 1993-1995 - Társadalmi, közoktatási és szakmafejlesztési követelmények a pedagógusképzésben
 2. 1994-1997 - Együttműködés a pályaorientációért, az iskolai kudarcok ellen
 3. 2002-2003 - A tanulói együttműködés és a kooperatív tanulás fejlesztése
 4. 2004-2005 - Az aktív tanulás irányítási módszereinek megújítása
 5. 2008-2009 - A tanulás tervezése és értékelése,
Csoport
 1. 1981-1984 - Szentlőrinci Iskolakísérlet (a főiskola/egyetem kísérleti gyakorlóiskolája) Kutatócsoport
 2. 1990-2000 - Közép-Európa első (pécsi) Város mint Iskola pilotprojekt (curriculum és produktív tanulás) kutató/fejlesztő csoportja
 3. 1998-2007 - RWCT - Reading and writing for critical thinking - Kritikai gondolkodás, interaktív és reflektív tanulás kutató/fejlesztő regionális csoport
Leírás
 1. Veszélyek és esélyek. A Város, mint Iskola típusú intézmények helye, szerepe a magyar iskolarendszerben. [Kandidátusi ért.] MTA Könyvtár, Bp.-Pécs, 1994.

 2. Die Stadt als Schule in Pécs und ihre Lernwerkstatten. [Társszerz.: Tratnyek M.] In: Produktives Lernen in der Lernwerkstatt. Pilotprojekte aus Pécs, St. Petersburg und Berlin stellen ihre Arbeit vor. IPLE Schibri Verlag, Berlin-Mirow, 1999. 37-131.

 3. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben. [Társszerz.: Dudás M., Pethőné Nagy Cs., Priskinné Rizner E.] In: Katona A., Ládi L., Széplaki Gy., Szombatiné Kovács M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani és Tudományos Konferencia. Nemzeti Tankönyvkiadó - ELTE TFK, Bp., 2002. 93-111.

 4. Tantervezés és iskola. PTE „Oktatás és Társadalom“ Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 2013.

 5. (Nyitott) curriculum és (produktív) tanulás. In: Benedek A., Golnhofer E. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudományok köréből, 2013. Tanulás és környezete. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Bp., 2014. 213-234.

Leírás
 1. Bárdossy Ildikó. In: Báthory Z., Falus I. (főszerk.), Bársony Cs., Rét R., Szabolcs É. (szerk.): Pedagógiai Ki Kicsoda. Keraban Könyvkiadó, Bp., 1997. 23.

 2. Pályakép. In: Balogh M. Palasik M. (szerk.): Nők a magyar tudományban. Napvilág Kiadó, Bp., 2010. 70-71.

 3. Andl H., Molnár-Kovács Zs. (szerk.): Nyitottság és elkötelezettség. Tanulmánykötet Bárdossy Ildikó 60. születésnapjára. PTE BTK „Oktatás és Társadalom“ Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 2013.

 4. Molnár-Kovács Zs.(szerk.): Szakmai életút-lapozgató VIII. Válogatás Bárdossy Ildikó írásaiból. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2019.

1998-2007 között a JPTE / PTE BTK Tanárképző Intézet/ Neveléstudományi Intézet intézetigazgató-helyettese volt. Az International Network of Produktive Learning Projects and School társalapítója és vezetőtestületi tagja volt és az MTA PAB Pedagógiai Munkabizottságában is vezető szerepet töltött be. Szerkesztőbizottsági tag a Módszertani Közlemények, az Oktatás és Társadalom, valamint a Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyvek c. szakmai kiadványoknál.

Rövidítésjegyzék