Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Komlósi László Imre

a mentális lexikon szemantikai és fogalmi jegyei, a fogalmi integráció és jelentéskiterjesztés kognitív vizsgálata, érvelési struktúrák, diskurzus koherencia, a nyelvhasználat pragmatikai modalitásai

1952.09.26.
Szigetvár
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
 3. PTE KTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1978
  1982
  PTE KTK
  Idegen Nyelvi Tanszék
 2. 1982
  2014
  JPTE/PTE BTK
  Angol Tanszék/ Angol Nyelvészeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1978
  JATE BTK
  angol-orosz középiskolai tanár
1997
1989
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1998
  JPTE BTK
   
Év
Egyetem
 1. 2012
  Izhevsk State Technical University (Oroszország)
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1998
  2005
  JPTE/PTE BTK Angol Tanszék/Angol Nyelvészeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1989-1990
  Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Németország
 2. 1996
  Oslo Universiteit, Norvégia
 3. 2002
  Institute für Deutsche Sprache, Mannheim, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1. 2001
  Osztrák Magyar Akció Alapítvány
 2. 2002
  Alliance of Universities for Democracy (AUDEM)
 3. 2004
  MTA Nyelvtudományi Bizottság
 4. 2006
  University Network of the European Capitals of Culture
 5. 2008
  MTA Pécsi Akadémiai Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1990
  Kanyó Zoltán-díj
 2. 2005
  MTA PAB Tudományszervezési Díj
 3. 2010
  Loyalty Award - 25 years (ISSA)
 4. 2012
  Pro Facultate Universitas Quinqueecclesiensis (PTE BTK)
 5. 2015
  Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2015. Széchenyi István Egyetem.
Folyóirat
 1. Text and Discourse (1990)
 2. Communication and Culture: Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives (2003)
Projekt
 1. 1994, 1996 - AMFK
 2. 1998, 2002, 2006, 2007 - Pro Renovanda Cultura Hungariae
 3. 1998-2001, 2002-2004, 2010-2013 - OTKA-pályázatok
Ösztöndíj
 1. 1991,1992 - TEMPUS-ösztöndíj (Egyesült Királyság; Osnabrück, Németország)
 2. 1995 - North Western University ösztöndíja (USA)
 3. 1996 - Yale Summer University (New Haven, USA)
 4. 1998-1999 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 5. 1999 - ERASMUS-ösztöndíj (Vrije Universiteit, Amsterdam, Hollandia)
Csoport
 1. 2002-2004 - OTKA T038142 Cognitive and affective aspects of narrative acts of meaning - kutatócsoport vezető
 2. 2007-2011 - MTA 2006TKI659 - Inter-University Research Center in Theoretical Linguistics, Evidence in Linguistic Theory – a pécsi kutatócsoport vezetője
 3. 2017-2021 - EFOP 3.6.1. Nemzetköziesítés a felsőoktatásban – a projekt szakmai vezetője
Leírás
 1. Inferential Pragmatics and Cognitive Structures: Situated Language Use and Cognitive Linguistics. Studies in Linguistics 3. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.-Pécs, 1997.

 2. Connectedness and Discourse Structure: Perspective Semantics of Predications and Coherence of Discourse. In: Conte, M. E., Petőfi J. S., Sözer E. (szerk.): Text and Discourse Connectedness. Studies in Language Companion Series 16. John Benjamins, Amsterdam, 1989. 421-434.

 3. On the status of Cognitive Linguistics within the realm of Cognitive Science. In: Kertész A.(szerk.): Metalinguistik im Wandel. Die kognitive Wende in Wissenschaftstheorie und Linguistik. (Metalinguistica 4). Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996. 31-53.

 4. Digital literacy and the challenges of digital technologies for human learning. In: Dejica, D., Hansen, G., Sandrini, P., Para, I. (szerk.): Language in the Digital Era. Challenges and Perspectives. De Gruyter Open, Berlin-Warsaw, 2016. 162-171.

 5. Novel Aspects of Social Cognition, Social Discourse and Digital Education. Humboldt Nachrichten, 2021/39 (2020): 44-55.

Leírás
 1. Furkó B.: The Pragmatic Marker and Discourse Marker Dichotomy Reconsidered. Debrecen, 2005.

 2. Van Eemeren, F. H. et al.: Handbook of Argumentation Theory. Amsterdam, 2014.

 3. Roberta, P. et al.: Argumentation in discourse and grammar. Handbook of Pragmatics by Jef Verschueren, 2015.

 4. Baranyi P., Csapó A., Sallai Gy.: Cognitive Infocommunications: An overview of the new interdisciplinary field Cham. Springer International Publishing, 2015.

 5. Berki B.: 2D Advertising in 3D Virtual Spaces. Acta Polytechnica Hungarica, 2018/15 (3): 175-190.

1997-1999 között a JPTE külügyi kapcsolatok rektorhelyettese, 2003-2007 között a PTE tudományos rektorhelyettese, majd 2010-2014 között a PTE általános rektorhelyettese volt. Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány FB elnöke volt 2001-2003 és 2006-2022 között. Az AUDEM nevű egyesületben 2014-ig európai alelnöki tisztséget töltött be és a Network of the European Capitals of Culture nevű szervezetnek is alelnöke volt. Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságában tudományos titkári posztot töltött be.

Rövidítésjegyzék