Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Lehmann Antal

növény- és talajföldrajz, természetvédelem, különösen a karsztos területek kialakulása, morfológiája; a karsztvidékek növénytársulásainak jellemzői

Lehmann Antal Károly
1936.08.18.
Mecsekszabolcs
2010.07.16.
Pécs
JPTE TTK
Kar
 1. PPF/PTF
 2. JPTE TK
 3. PTE TTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1964
  1968
  PTF
  Földrajz Tanszék
 2. 1977
  1989
  PTF/JPTE TK
  Földrajz Tanszék
 3. 1989
  1991
  JPTE TK
  Természeti Földrajzi Tanszék
 4. 1997
  1998
  JPTE TTK
  Természetföldrajzi Tanszék
 5. 1998
  2001
  JPTE TTK/PTE TTK
  Környezetföldrajzi és Meteorológiai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1959
  PPF
  biológia-földrajz
 2. 1967
  JATE TTK
  földrajz
1998
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Jugoszlávia
Kezdő év
Szervezet
 1. 1961
  Magyar Földrajzi Társaság
 2. 1961
  Magyar Biológiai Társaság
 3. 1961
  Magyar Meteorológiai Társaság
 4. 1991
  Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
 5. 1993
  Mecsek Egyesület
Év
Kitüntetés
 1. 1981
  Kiváló Munkáért
 2. 1983
  Szocialista Földrajzért
 3. 1996
  Pro Natura-díj
 4. 1999
  Kaán Károly-díj
 5. 2001
  Prinz Gyula-díj
 6. 2009
  Területfejlesztési Díj
Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója
Leírás
 1. A mecseki szén- és kőbányák meddőhányóinak növényzete. Bp., 1970.

 2. Zselic természeti földrajza. Pécs, 1971. (MTA Dunántúli Tudományos Intézete Közlemények 15.)

 3. Nagyharsányi Szársomlyó-hegy és növényzete. Pécs, 1975. (MTA Dunántúli Tudományos Intézete Közlemények 20.)

 4. Az agglomeráció vizsgálatánk növényföldrajzi módszere Pécs térségének példáján. Földrajzi értesítő, 1983/2-3. 231-248.

 5. Földrajzi fogalmak kisszótára. [Bp.], 1992. [Társszerz.: Vuics T.]

 6. Klima und Flora in den Dolinen des Mecsekgebirges. Pécs, 1993.

 7. A vízszabályozás hatása a Dunamenti-síkság déli részének növényzetére. In: Frisnyák S. (szerk.): Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, 2000. 67–77.

 8. Monda és valóság 1-4. Pécs, 2006-2009.

 9. A Jakab-hegy vörös sziklái. In: A Mecsek Egyesület évkönyve. Pécs, 2008. 19-58.

Leírás
 1. KK 2000. 987.

 2. Lóczy D.: L. A. 70 éves. FöldrKözl, 2006/3-4. 215.

 3. Dr. L. A. (1936–2010). Karszt és barlang, 2010/1–2. 136-137.

 4. Papp T.: Dr. L. A. (1936-2010). Erdészeti lapok, 2011/2. 67.

 5. Fábián Sz. Á. - Schweitzer F.: L. A. (1936-2010). FöldrKözl, 2011/1. 101-102.

 6. PL I. 458.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék