Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Somos Róbert

későantik filozófiatörténet, különös tekintettel a platonikus hagyományra, patrisztikus teológia, különösen az alexandriai görög hagyomány, magyar filozófiatörténet a kiegyezéstől 1945-ig

1958.09.02.
Magyarország
Eger
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1983
  1989
  JPTE TK
  Magyar Nyelvi Tanszék
 2. 1989
   
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Filozófia Tanszék/Filozófiatörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1982
  ELTE BTK
  történelem-filozófia
2001
1995
2001
2004
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2003
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1995
  1996
  JPTE BTK Filozófia Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1996
  1999
  JPTE BTK Filozófiatörténeti Tanszék
  tanszékvezető
 3. 1997
  1999
  JPTE BTK Filozófia Tanszék
  tanszékvezető
 4. 2006
  2008
  PTE BTK
  dékán
 5. 2014
  2019
  PTE BTK Filozófia és Művészetelméleti Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1992, 1996
  Grazi Egyetem, Ausztria
 2. 1999
  Pisai Egyetem, Olaszország
 3. 1999, 2003, 2005, 2007, 2016, 2019, 2020
  Augustinianum, Róma, Olaszország
 4. 2012, 2014, 2015
  Bolognai Egyetem, Olaszország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Association Internationale d’Études Patristiques
 2.  
  Magyar Patrisztikai Társaság
 3.  
  Magyar Filozófiai Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 2021
  Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
aktív
Folyóirat
 1. Katekhón. Új folyam (2013-2015)
Projekt
 1. 1996-1997 - HESP 96. Antik és középkori filozófiatörténet két paradigma fényében
 2. 1999-2003 - Hellenisztikus és későantik filozófia és vallástörténet,
 3. 1995-1996 - OTKA: Magyar filozófia a századelőn különös tekintettel Pauler Ákos munkásságára
 4. 2004-2007 - OTKA: Patrisztikus teológiai és filozófiai tudományelmélet
 5. 2010-2016 - OTKA: Filozófiai antropológia a patrisztikus korban
Ösztöndíj
 1. 1992 - „A Magyar Tudományért” Alapítvány ösztöndíja
 2. 1992 - Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja
 3. 1993 - Centre d’Études des Religions du Livre
 4. 1998-2001 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 5. 2002-2003 - Széchenyi István Ösztöndíj
Leírás
 1. Logic and Argumentation in Origen. Adamantiana 7. Aschendorff Verlag, Münster, 2015.

 2. Pauler Ákos élete és filozófiája. Paulus Hungarus-Kairosz Kiadó, Bp., 1999.

 3. Alexandriai teológia. Paulus Hungarus-Kairosz Kiadó, Bp., 2001.

 4. „Origen and Numenius.” Adamantius 6. 2000. 51-69.

 5. Órigenész: Zsoltárhomíliák. Bevezetés, fordítás és jegyzetek. Kairosz Kiadó, Bp., 2020. [Ford.]

Rövidítésjegyzék