Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Nagy Endre János

magyar és egyetemes eszmetörténet, egyetemes szociológia- és filozófiatörténet, radikális személyiségváltozás (a megtérés fenomenológiája)

Nagy J. Endre
1941.11.17.
Ózd
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE BTK
 2. PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1986
  1991
  JPTE ÁJK
  Szociológia Tanszék
 2. 1991
  2008
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Szociálpolitikai Tanszék/Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1968
  JATE ÁJK
  jogtudomány
 2. 1970
  Társadalomtudományi Intézet
  szociológia
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1972
  Université de Strassbourg (Franciaország)
  összehasonlító jogtudomány
1994
1979
2007
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1994
  JPTE BTK
   
2013
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1986
  1991
  JPTE ÁJK Szociológia Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1991
  1993
  IGYPF Szociálpolitikai Tanszék
  tanszékvezető
 3. 1991
  2002
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK Szociálpolitikai Tanszék/Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék
  tanszékvezető
 4. 2002
  2005
  PTE BTK Szociológiai és Szociális Tudományok Intézete
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1972
  Université de Strassbourg, Franciaország
 2. 1972
  Sorbonne Egyetem, Párizs, Franciaország
 3. 1990
  University of Chicago, USA
 4. 1998
  Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia
 5. 1999
  University of Sussex, Brighton, Egyesült Királyság
 6. 2001
  University of London, Egyesült Királyság
Kezdő év
Szervezet
 1. 1985
  MTA Szociológiai Szakbizottság
 2. 1991
  MTA Közigazgatástudományi Szakbizottság
 3. 1995
  MTA PAB Társadalomtudományi Osztály Szociológiai Albizottsága
 4. 1986
  Magyar Szociológiai Társaság
 5. 1991
  American Polanyi Society
Év
Kitüntetés
 1. 1972
  Akadémiai Ifjúsági Díj (MTA)
 2. 1985
  Az Év Publikációja Díj (Új Forrás)
 3. 1986
  Kiváló Munkáért Díj
 4. 1992
  Az Év Publikációja Díj (Comitatus)
 5. 2020
  Pro Universitate Érdemrend (SE)
2008. Semmelweis Egyetem.
Folyóirat
 1. Esély
 2. Vigília
 3. Appraisal
 4. Polanyiana
Projekt
 1. 1986-1989 - MTA, Magyar szociológiatörténet
 2. 1990 - Polányi Mihály hagyatéka.
 3. 1996 - Polányi Mihály nyomában.
 4. 1994-1997 - OTKA: Polányi Mihály és a közép-európai tradíció.
 5. 2006-2009 - OTKA: Egyházak és vallások az Európai Unióban.
Ösztöndíj
 1. 1988, 1990 - Soros Ösztöndíj (New York, Chicago, Hingham, USA)
 2. 1996 - Fulbright-ösztöndíj (Chicago, Berkeley, USA)
Csoport
 1. 1992-1996 - OTKA: „A szociálpolitikai gondolkodás története Magyarországon”
 2. 1994-1997 - OTKA: Polányi Mihály és a közép-európai tradíció,
 3. 2006-2009 - OTKA: Egyházak és vallások az Európai Unióban
Leírás
 1. A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1976. [Társszerz.: Lőrincz L., Szamel L.]

 2. Eszme és valóság - Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. Pesti Szalon-Savaria University Press, Bp.-Szombathely, 1993. [Szerk.: Lukács Gy.]

 3. Szociokalandozások. Válogatott szociológiai tanulmányok. Savaria University Press, Szombathely, 2003.

 4. Keserédes Testvérség: Polányi Károly és Polányi Mihály. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete - Savaria University Press, Szombathely, 2018.

 5. Kereszténység és szabadság: Válogatott tanulmányok. Vigília, Bp., 2020.

Leírás
 1. Berger V.: Nagy Endre: Szociokalandozások. Magyar Tudomány, 2004/december, 1444-1446.

 2. Bodnár D.: Nagy J. Endre: Tizenkét költemény. Vigília, 2017/4. 238-239.

1996-2000 között a JPTE BTK dékánhelyettese. 1990-ig a MTA Szociológiai Szakbizottság, 2006-ig a MTA Közigazgatástudományi Szakbizottság tagja, az MTA PAB Társadalomtudományi Osztály Szociológiai Albizottságának elnöke 2001-ig, tagja 2005-ig, illetve a Magyar Szociológiai Társaság alelnöke volt 2003-ban és 2004-ben.

Rövidítésjegyzék