Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Schadt Mária

társadalomtörténet 1945-től, a politikai, gazdasági, kulturális változások hatása a családstruktúrára, a nemek közötti társadalmi viszonyok átalakulása

Molnár Mária Ilona
Schadt Györgyné
1946.05.11.
Kaposvár
Élő
PTE BTK
Kar
 1. PTE/JPTE ÁJK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1982
  1996
  JPTE ÁJK
  Szociológia Tanszék
 2. 1996
  2011
  JPTE/PTE BTK
  Szociálpolitikai Tanszék/Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék/Szociológia Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1969
  PTF
  matematika-rajz
 2. 1981
  JATE BTK
  pedagógia
 3. 1985
  ELTE BTK
  szociológia
1999
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2012
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2003
  2011
  PTE BTK Szociológia Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1986, 1987
  Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország
 2. 1995, 1993
  Katholic University, Leuven, Belgium
 3. 1999
  CCSU University of Connecticut, Harford, USA
 4. 2007
  University of Rome „Tor Vergata”, Róma, Olaszország
 5. 2008
  Technical University, Isztambul, Törökország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA PAB IX. Szakbizottság Szociológiai Munkacsoportja
 2. 2005
  European Commission Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men
 3.  
  OTKA Társadalomtudományi Kollégium Szociológiai Szak
 4.  
  PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács
 5.  
  Magyar Szociológiai Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 2007
  Mestertanár Aranyérem
 2. 2011
  XXX. Jubileumi Országos Tudományos Konferencia Emlékérem
 3. 2011
  Arany Katedra Díj
2011
nyugdíj
Folyóirat
 1. Acta Sociologica
 2. Kapocs
Projekt
 1. 1997-2001 - OTKA pályázat „A pécsi egyetemi hallgatók jogtudatának vizsgálata” (témavezető: Visegrádi Antal egyetemi tanár) - egyéni kutató
 2. 2006-2009 - NKTH Jedlik Ányos projekt „Nők és férfiak esélyegyenlősége a kutatás-fejlesztésben Magyarországon a 20. századtól napjainkig.”
 3. 2007-2009 - EU 7. keretprogram, TENDER no.: RTD-PP-L4-2007-1 Meta-analysis of Gender and Science Research
 4. 2008 - GVOP 2004 3.1.1. NKTH megbízásából felmérés, elemzés készítése a Nemzeti Fejlesztési Terv I-ben.
 5. 2021- „Nők a magyar tudományban” - a különböző tudományterületeken kiváló eredményeket elért tudós nők életrajzainak elkészítése, kötet szerkesztése, életrajzok írása
Ösztöndíj
 1. 1995-1999 - OTKA pályázat ösztöndíja
 2. 2003-2005, 2004-2006 - Politikatörténeti Intézet kutatói ösztöndíja
Csoport
 1. 2005 - 2007 - HEFOP-3.3.1-P.-2004-10-0001./1.0 „A társadalomtudományi képzési terület társadalomismeret képzési ág, a társadalmi tanulmányok BA, a szociológia BA, a kommunikáció és médiatudomány BA alapszakjainak kidolgozása” - pécsi koordinátor
 2. 2007- 2008 - „A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése”. Pécs Megyejogú város Önkormányzatának helyzetfelmérése és elemzése - kutatásvezető és kutató.
 3. 2011 - „Nők az ipari kutatásban” Felmérés az ipari kutatásban dolgozó nők helyzetéről Magyarországon. (Résztvevők: PTE BTK Szociológia Tanszék, DE Szociológia Tanszék, Kovács Szilvia MTA) - kutatásvezető.
 4. 2013-2014 - TÁMOP -4.2.2.C-11/1/KonV-2012-0005 Jól-lét az információs társadalomban. Az információs társadalom reakcióinak gender alapú modellezése - alprogram-vezető
Leírás
 1. "Feltörekvő dolgozó nő”. Nők az ötvenes években. Pannónia Könyvek, Pécs, 2003.

 2. A strukturális változások hatása a nők társadalmi szerepeire és a családszerkezet átalakulására. [Társszerz.: Potó Zs.] In: Spéder Zs.(szerk.): A család vonzásában. Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Bp., 2014. 207-243.

 3. Esélyegyenlőtlenség a tudományos szférában. In: Nagy I., Pongrácz T.-né (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és nők helyzetéről. TÁRKI, Bp., 2011. 49-67.

 4. Női vezetők a Kádár-korszakban. Kiválasztódás és karrier. In: Palasik M. (szerk.): A nő és a politikum. Napvilág Kiadó, Bp., 2007. 191-226.

 5. Átalakuló társadalom, átalakuló nőideálok az 1950-es években. In: Gyáni G., Nagy B. (szerk.): Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2006. 292-316.

A MTA PAB IX. Szakbizottság Szociológiai Munkacsoportjának elnöke 2012 óta. az OTKA Társadalomtudományi Kollégium Szociológiai Szak zsűri tagja volt (2002-2005), valamint a PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsában is elnöki pozíciót töltött be (2003-2009).

Rövidítésjegyzék