Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Tóth József

vonzáskörzetek és a központi helyek kutatása, az Alföld térszerkezetének problémái, városhálózatának sajátosságai, Tetraéder-modell nevű településdefiníció megalkotása, a társadalmi térszervezés folyamatai, a regionalizmus elmélete

1940.03.18.
Cegléd
2013.02.07.
Pécs
PTE TTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE TTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1984
  2013
  JPTE TK/JPTE TTK/PTE TTK
  Földrajz Tanszék/Társadalomföldrajzi Tanszék/Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1964
  JATE TTK
  földrajz-biológia
1973
1985
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1992
  JPTE TTK
   
2003
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1989
  1991
  JPTE TK Földrajzi Intézet
  igazgató
 2. 1992
  2004
  JPTE/PTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
  tanszékvezető
 3. 1994
  1997
  JPTE TTK
  dékán
 4. 1997
  2003
  JPTE/PTE
  rektor
 5. 1998
  2005
  JPTE/PTE TTK Földrajzi Intézet
  igazgató
Kezdő év
Szervezet
 1. 1964
  Magyar Földrajzi Társaság
 2. 1974
  International Geographical Union
 3. 1975
  Magyar Urbanisztikai Társaság
 4. 1986
  Nemzetközi Földrajzi Unió Magyar Nemzeti Bizottsága
 5. 2000
  Academy of Sciences, Arts and Humanities
Év
Kitüntetés
 1. 1979
  Munka Érdemrend bronz fokozata
 2. 1984
  Pro Urbe Díj (Békéscsaba)
 3. 1997
  Lóczy Lajos-emlékérem
 4. 2000
  Grastyán Endre Akadémiai Díj
 5. 2003
  A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
 6. 2005
  Pécs Város Díszpolgára
halál
Folyóirat
 1. Modern Geográfia
Folyóirat
 1. Alföldi Tanulmányok (kötetsorozat)
Projekt
 1. 1994 - Középszintű közigazgatás reformja Magyarországon
 2. 1996 - A magyarországi városhálózat és a városhiányos térségek vizsgálata
Csoport
 1. 1973 - MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportja
Leírás
 1. Az Alföld határmenti területeinek vizsgálata. Területi Kutatások 1983/6. 78-92. [Társszerz.: Csatári B.]

 2. A városok, mint a kistérségi elemek természetes keretei. In: Tóth J., Miletics P. (szerk.): A magyarországi városhálózat és városhiányos térségek vizsgálata. JPTE TTK Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék, Pécs, 1996. 120-132.

 3. A magyarság kulturális földrajza. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 1997. [Társszerz.: Trócsányi A.]

 4. A társadalomföldrajz tudományrendszertani helye, a társadalom és a természet kölcsönhatása, a társadalmi-gazdasági tér értelmezése. In: Tóth J.(szerk.): Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2002. 17-23.

 5. Általános társadalomföldrajz I., Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2002. [Szerk.]

 6. A településhálózat és a környezet kölcsönhatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Földrajzi Értesítő, 1981/30 (2-3): 267-291.

Leírás
 1. Romváry F. (szerk.): Pécs Lexikon II. 2010. 314.

 2. Bögre Zs. - Kovács T.: A geográfus Tóth József (1940-2013). Tér és Társadalom, 2013/4. 209-214.

 3. Pirisi G.: In memoriam dr. Tóth József. Területfejlesztés és innováció, 2013/1. 2-7.

 4. Wilhelm Z.: Tóth József (1940-2013). Földrajzi közlemények, 2013/1. 96-98.

 5. Tésits R. - Bugya T. (szerk.): Dr. Tóth József geográfus szakirodalmi munkássága, 1964-2004. Pécs, 2005.

 6. Balogh R.: Túl a századik napon: Beszélgetés dr. Tóth Józseffel, a Pécsi Tudományegyetem rektorával. PTE UnivPécs, 1999/4. 3.

Az MTA Regionális Kutatások Központjának főigazgató-helyettese volt 1984-1992 között. 1994-2010 között a Földtudományok Doktori Iskola vezetője. 2003-tól rector emeritus. A Magyar Földrajzi Társaság társelnöke volt. A Modern Geográfia c. folyóirat főszerkesztője volt 2006-2010 között.

Rövidítésjegyzék