Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Tóth Tibor

a közép-európai agrártérségek változásainak hosszú távú bemutatása, a magyarországi agrárüzemi tevékenység történeti elemzése, az európai és a magyar mezőgazdaság átalakulása a 18-20. században, a magyar vállalati rendszer átalakulása 1988 után

1941.06.19.
Szigetvár
2011.02.03.
Pécs
PTE/JPTE Egyetemi Könyvtár
Kar
 1. PTE KTK
 2. PTE FEEK
 3. PTE/JPTE KTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1981
  1989
  PTE KTK
  Közgazdaságtan Tanszék
 2. 1989
  2004
  JPTE/PTE KTK
  Gazdaságtörténeti Tanszék
 3. 2004
  2011
  PTE TTK FEEFI/PTE FEEK
  Gazdaság- és Munkatudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1964
  KLTE BTK
  történelem-népművelés-magyar
 2. 1975
  Gödöllői Agrártudományi Egyetem
  agrárközgazdász
1976
1985
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1986
  JPTE
   
 2. 2002
  Kaposvári Egyetem
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1984
  1993
  JPTE Egyetemi Könyvtár
  főigazgató
 2. 1989
  1996
  JPTE KTK Gazdaságtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1968
  MTT
 2. 1969
  Magyar Agráregyesület
 3. 1969
  Magyar Statisztikai Társulat
 4. 1985
  Magyar Dante Társaság
 5. 1990
  Nemzetközi Dante Társaság
 6. 1998
  Cor Unum Pápai Társaság
 7. 2002
  Pápai Társadalomtudományi Akadémia
 8. 2008
  MTA Agrártörténeti és Agrárszociológiai Bizottsága
 9.  
  Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság
 10.  
  Magyar Közgazdasági Társaság Történeti-Statisztikai Tagozat
 11.  
  MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
 12.  
  MTA Történettudományi Bizottság
 13.  
  MTA PAB
Év
Kitüntetés
 1. 1975
  Szocialista Kultúráért
halál
Leírás
 1. Adács község birtokviszonyai 1850-1857. Agrártörténeti szemle, 1966/3. 363-377.

 2. Nagybirtoktól a nagyüzemig: a mernyei uradalom gazdálkodása a jobbágyfelszabadítástól az első világháborúig. Bp., 1977.

 3. Hitelezők és adósok: a kölcsönforgalom kérdéséhez Somogyban, 1756-1812. Bp., 1979.

 4. A mezőgazdasági termelési feltételek arányosságának kérdéséhez. Történelmi Szemle, 1980/1. 102-123.

 5. A magyar mezőgazdaság struktúrája az 1930-as években. Bp.,1984.

 6. Ellentét vagy kölcsönösség? A magyar mezőgazdaság üzemi viszonyainak történeti háttere és problémái. Pécs, 2002.

 7. Gondolatok egy helyes agrárpolitika történeti összefüggéseiről. In: Majdán J. - Tóth S. A. (szerk.): A kultúráért és a felnőttképzésért: Ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára. Baja, 2010. 131-141.

Leírás
 1. Az Antall- és Boross-kormány tisztségviselői almanachja. 1990. május 23. - 1994. május 8. Bp., 1994. 102.

 2. JPTE KTK 1995.122.

 3. KK 2000. 1645.

 4. RÚL XVIII. 113.

 5. PL II. 315.

 6. Orosz I.: T. T. emlékezete (1941-2011). Agrártörténeti Szemle, 2011/1-4. 251-253.

 7. Rózsa D. (szerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Bp., 2014. 714-715.

fotó – PL II. 315.

Rövidítésjegyzék