Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Jászay László

orosz aspektológia, orosz funkcionális nyelvészet

1951.04.09.
Budapest
Élő
JPTE TK
Kar
 1. PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1979
  1989
  PPF/PTF/JPTE TK
  Orosz Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1977
  Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
  orosz-testnevelés
 2. 1981
  ELTE BTK
  orosz nyelv és irodalom
1999
1989
2005
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Modern Filológiai Társaság
 2.  
  Nyelvtudományi Társaság
 3.  
  Magyarországi Orosztanárok Egyesülete
 4.  
  Magyar Szlavisták Egyesülete
 5.  
  Papp Ferenc Baráti Kör
 6.  
  MTA Nyelvtudományi Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1996
  Kiváló tanári munkáért a budapesti Orosz Kulturális Központtól
 2. 2016
  Modern Filológiai Társaság Pro Neophilologia in Hungaria érdemérme
 3. 2016
  ELTE Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata
ELTE BTK, Orosz Filológiai Tanszék, utóbb tanszékvezető egyetemi tanár
Ösztöndíj
 1. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
 2. Széchenyi István ösztöndíj (2003-2006)
Leírás
 1. Az orosz igeaspektusról magyar szemmel. Bp., 1987. [Társszerz.: Tóth L.]

 2. Лекции по глагольному виду. Специальный курс для студентов-русистов. [Lekcii po glagolʹnomu vidu: specialʹnyj kurs dlâ studentov-rusistov]. Bp., 1993.

 3. О принципах выделения видовой пары в русском языке. Voprosy jazykoznanija, 1997/4. 70-84.

 4. К дискуссии видовой оппозиции. (Привативность или эквиполентность?). (K diskussii vidovoj oppozicii). In: Zoltán A. - J. Bańczerowski - Han A. - Kassai I. - Nyomárkay I. (szerk.): Nyelv - stílus - irodalom: Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 1998. 270-275.

 5. О специфике вторичных имперфективов видовых корреляций. In: С. А. Щубик - И. В. Недялков (szerk.): Исследования по языкознанию: К 70-летию члена-корреспондента РАН Александра Владимировича Бондарко. Szentpétervár, 2001. 106-118.

 6. Variancia az orosz ige paradigmájában. Eger, 2001. [Társszerz.: Lőrincz J.]

 7. Zoltán András, Jászay László (szerk.) Studia Russica XX.: In honorem Béla Tatár Budapest: ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, 2003. 552 p. Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

 8. Видовые корреляции русского языка в системе грамматических оппозиций. Bp., 2005.

 9. Szláv igeaspektus: különös tekintettel az orosz nyelvre. Bp., 2008. [Társszerz.: Krékits J.]

 10. Az egyedi látásmód megnyilvánulása az orosz nyelv grammatikájában. In: Papp A. - Nyomárkay I. (szerk.): Világkép és etimológia: Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára. Bp., 2017. 185-194.

Leírás
 1. RÚL X. 706.

 2. MTI KK 2009. 509.

Rövidítésjegyzék